Debatt

Mobbing i skolen er menneskerettighetsbrudd

  • Anne Lindboe
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Torstein Ulserød, jurist i Civita, skriver om forslagene til ny mobbepolitikk i Aftenposten 15. juni. Det er bekymringsfullt at han underkjenner at mobbing er menneskerettighetsbrudd, og at han ikke ser ut til å ha forstått alvoret i mobbing.

Anne Lindboe

Mange barn som har vært utsatt for mobbing tar kontakt med oss i Barneombudet. Ifølge barna selv er voksnes bagatellisering av mobbingen et grunnleggende problem. Mobbesaker som for voksne kan virke bagatellmessige, kan være alvorlige for et barn. Selv barn utsatt for mobbing som ikke vil kvalifisere til «alvorlige mobbetilfeller» av Ulserød får derfor oppfølging av barne— og ungdomspsykiatrien.Mange elever som er blitt mobbet har store læringshull, og sliter i ungdomsskolen. Da er veien til frafall i videregående kortere. Vi kjenner også unge voksne som har kjempet seg gjennom 13 år i skolen, men med så varige skader at de aldri kommer ut i yrkeslivet. Det er behov for et regelverk som gjør det mulig å tvinge gjennom tiltak mot skolers og kommuners vilje, i tillegg til økt kompetanse.

Ulserød skriver at «det står ikke ett ord i barnekonvensjonen om mobbing». Mobbing er brudd på barns grunnleggende menneskerettigheter, som barnekonvensjonens rett til utdanning, rett til helse, og rett til liv og utvikling. Derfor har også FNs barnekomité påpekt overfor Norge og en rekke land at å bekjempe mobbing i skolen er en forpliktelse som følger av barnekonvensjonen.

Det er på tide å få opp øynene for hvor alvorlig mobbing kan være. Djupedalutvalget foreslår 100 tiltak mot mobbing. Ulserød synes det er mange. Jeg synes det er på tide.

Les mer om

  1. Debatt