Debatt

Leterefusjon for oljeselskaper er nødvendig og svært lønnsomt | Petter Osmundsen

  • Petter Osmundsen, professor i petroleumsøkonomi, Universitetet i Stavanger

Leteselskaper utenfor skatteposisjon vil uten leterefusjon ha effektiv skatteprosent rundt 93 prosent, som ikke er konkurransedyktig. Arkivbildet viser boreplattformen Polar Pioneer på service i Tromsø. Foto: Ole Magnus Rapp

Når vi mister de store selskapene, er det avgjørende å trekke nye selskaper til norsk sokkel. Derfor må leterefusjonsordningen vernes.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Marianne Marthinsen, stiller spørsmål ved den norske statens risikoeksponering innen oljeleting (Aftenposten, 20. august). Leterefusjonsordningen er avgjørende nå når de store selskapene forlater norsk sokkel.

Ledende oljeselskaper selger seg ned eller helt ut av norsk sokkel: ExxonMobil, BP, Shell og Total.

Mens andre land bedrer rammebetingelsene, er disse blitt skjerpet i Norge.

Effektiv beskatning i Storbritannia er nå nær det halve av den norske. Når vi mister de store selskapene, er det avgjørende å trekke nye selskaper til norsk sokkel. Det er derfor lite gjennomtenkt å skape usikkerhet rundt leterefusjonsordningen.

Refusjonen er ikke subsidier

Et oljefond på over 8000 milliarder kroner gir høy evne til å bære risiko. Risikoeksponeringen knyttet til leterefusjon, som er på under ti milliarder kroner i året, er uproblematisk. Risikoen reduseres også ved at selskapene i praksis krever at nye utbygginger skal være nedbetalt på seks-syv år.

  • Fredric Hauge, Bellona: Det farlige oljeveddemålet

Leterefusjon representerer ikke subsidier, men sikrer likebehandling av selskaper innenfor og utenfor skatteposisjon og bidrar til konkurranse på sokkelen. Dette er det enighet om blant skatteforskere, og det har vært konklusjonen i alle fagutredninger. Subsidiedebatten er en avsporing.

Nye selskaper satser i en periode med lav aktivitet. Denne typen selskaper er viktig for å holde jevnere aktivitet på sokkelen.

Mange betaler skatt

Mangfold er viktig, spesielt innen leting. Noen av de største og mest lønnsomme funnene i verden er gjort på norsk sokkel de siste ti år. Vi snakker om samlede inntekter som måles i flere tusen milliarder og nåverdi på en del hundre milliarder.

Leterefusjon er utgifter til inntekts ervervelse. Mange av selskapene er i dag i skatteposisjon eller de er kjøpt av selskaper som betaler skatt. Blant eksemplene er Sverdrup-feltet og Edvard Grieg (Lundin) og funnet Pil og Bue (VNG). Selskapene uttaler til Stavanger Aftenblad 23. august at feltene ikke ville vært funnet uten leterefusjonsordningen. Andre eksempler er Alta & Ghota (Lundin), Knarr (BG), og Maria, Skarfjell og Asha (Wintershall).

Leteselskaper utenfor skatteposisjon vil uten leterefusjon ha effektiv skatteprosent rundt 93 prosent, som ikke er konkurransedyktig. Leteaktiviteten på norsk sokkel falt med 20 brønner i fjor og SSB varsler fall for 2018. Alt taler for vern av leterefusjonsordningen.

Interessert i å lese mer? Her er et par forslag:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Oljebransjen
  2. Norsk sokkel
  3. Marianne Marthinsen