Debatt

Hvem avgjør utilregnelighet? | Randi Rosenqvist

  • Randi Rosenqvist, psykiater

Det bør være en lovkommisjon ca. hvert 20. år for å fange opp de forandringer i samfunn og psykiatri som vil være relevante for lovforståelsen, skriver Randi Rosenqvist (bildet). Foto: Monica Strømdahl

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Postdoktor Markus Jerkø skriver i Aftenposten 29. august at vi har neglisjert spørsmålet om hvem de utilregnelige egentlig er.

Jeg kan være enig i dette, men ikke i hans premisser.

Han fremstiller det som om noen er «egentlig» utilregnelige, han skriver man må finne ut hvem de utilregnelige er og hvilke symptomer de har og så la de sakkyndige utrede disse.

Stortinget har definert utilregnelighet

De utilregnelige er jo de Stortinget har bestemt skal unntas fra straffansvar. De er ikke en gruppe definert av Vårherre eller biologien, men av Stortinget.

Vi har for eksempel bestemt at barn under 15 år skal ansees å være strafferettslig utilregnelige. Andre land har definert andre aldre.

Straffeloven skal være konservativ og ikke endres annet enn etter meget grundig lovarbeid.

Straffeloven av 1902 ble i 2015 avløst av straffeloven av 2005 og utilregnelighetsbegrepene er kun lettere justert.

Nye diagnoser følger bedre forståelse

I psykiatrien endres kunnskapen raskt.

De sykdommene som i 1902 ga sikker, livslang invaliditet og opphold ved asyl, har man nå behandling for.

Symptomene kan ha ulik styrke, og det er ikke slik at en diagnose fritar for straff. Det er den sterkt reduserte evne til realitetstesting som kan oppstå på flere, ulike vis som fritar for straffansvar.

Nye diagnoser dukker opp ved bedre forståelse av hjernen.

Det vil stadig dukke opp nye tilfeller

Jerkø og jeg er enige om at klinikken bør beskrives bedre.

Jeg tror imidlertid ikke at dette vil løse utilregnelighetsdiskusjonen en gang for alle, det vil stadig dukke opp nye tilfeller som ikke vil være klart beskrevet i lovarbeidet og som det vil være både psykiatrisk og juridisk usikkerhet rundt.

Aftenposten meninger - Timeline | Facebook

Et eksempel på dette var de rusutløste psykosene som først fikk større rettspsykiatrisk aktualitet på 1990-tallet. Skulle dette betraktes som en straffritagende psykose eller en selvforskyldt bevissthetsforstyrrelse?

I dag er nok utfordringen personer med realitetsbrist tilsvarende de strafferettslig psykotiske, men ikke nødvendigvis på bakgrunn av en klar psykosesykdom.

En annen utfordring er hva samfunnets alternativ til kriminalomsorg er, skal aggressive desorienterte personer bare slippes fri? De blir jo ikke innlagt på sykehus lenge.

Juridiske begreper justeres

Strafferetten er etter min mening avhengig av at de juridiske begrepene som Stortinget vedtar, blir justert av lovkommisjoner ettersom psykiatrisk diagnostikk, epidemiologi, sykdomsforløp og symptombelastning endrer seg.

Det bør derfor være en lovkommisjon ca. hvert 20. år for å fange opp de forandringer i samfunn og psykiatri som vil være relevante for lovforståelsen.

Og da mener jeg det er viktig at de klinisk erfarne sakkyndige er en viktig premissleverandør.

I Tilregnelighetsutvalget (2014) satt det seks jurister og to norske sakkyndige. Det burde vært et forhold 1:1.

En mulig praktisk løsning i påvente av tidkrevende lovarbeid kan være at Høyesterett kunne få en større lovtolkende oppgave ved også å kunne ankebehandle lagrettens utilregnelighetsavgjørelser.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer:

Les mer om

  1. Psykiatri
  2. Straffeloven
  3. Tilregnelighetsutvalget