Debatt

Prinsippløst å forlange at Aftenposten skal være religionsfri | Christian Lomsdalen

 • Christian Lomsdalen, ateist, humanist og skribent

Jeg jobber for en sekulær stat, som ikke forskjellsbehandler. En sekulær stat der alle kan ha den tro de selv ønsker, skriver artikkelforfatteren. Foto: Christian Chan, Ntb Scanpix

Religionsfrihet er ikke bare å ha rett til privat (ikke-)tro, men også å ha rett til å utøve, bekjenne og arbeide for dette i det offentlige rom.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Når Marianne Sunde i Aftenposten mandag 25. juli krever en religionsfri riksavis, går hun ned en farlig sti.

Basis må være menneskerettighetene

Religiøse skribenter er problematisk for henne fordi hun mener at religion er en privatsak burde slippe å lese slikt. At avisen burde ta for seg innsiktsfulle og allmenngyldige kommentarer.

Underforstått at religiøse vinklinger ikke kan bidra med dette. Dette er problematisk og blir bare en prinsippløs sekularisme.

Det vil være uheldig og diskriminerende om aviser nekter avisinnlegg fordi skribenten er religiøs

Jeg jobber for en sekulær stat, som ikke forskjellsbehandler. En sekulær stat der alle kan ha den tro de selv ønsker.

Da må basis være menneskerettighetene. Religionsfrihet er ikke bare å ha rett til privat (ikke-tro), men også å ha rett til å utøve, bekjenne og arbeide for dette i det offentlige rom.

Uheldig og diskriminerende

Det vil være uheldig og diskriminerende om aviser nekter avisinnlegg fordi skribenten er religiøs eller fører en religiøs argumentasjon.

Når avisen ikke mangler sekulære eller ateistiske skribenter, må fokuset være mangfoldet og å speile befolkningen.

Religion er ingen reell privatsak. Vi vet at religion betyr mye for svært mange.

Derfor er det slik at hvis vi skal jobbe mot et mer rettferdig, likestilt og inkluderende samfunn, må man ta menneskers religion alvorlig – og tørre å ta diskusjonene.

Også i mediene. Da må vi akseptere religiøse begrunnelser og religiøse skribenter, også i riksavisene.


Følg Aftenposten meninger påFacebook ogTwitter.


 • Mer om religion:
 1. Les også

  Skolegudstjeneste er snik-kristning av det sekulære, rasjonelle Norge. Eller?

 2. Les også

  Sekulære fanatikere eller bekymrede islamkritikere? | Shahram Shaygani

 3. Les også

  Kronikk: Kristendom taper plass, mens islam og alternativ spiritualitet vinner frem

 4. Les også

  Det er mulig å si at kristendommen er på vikende front i Norge, men i 2011 sa 43 prosent at de tror på Gud

 5. Les også

  Er det egentlig fair å ta med kristendommen når man snakker om religiøs terror?

Les mer om

 1. Religionsfrihet
 2. Aftenposten
 3. Debatt
 4. Religion
 5. Medier
 6. Menneskerettigheter