Vi trenger mer demokrati, ikke mindre | Mari Eifring

  • Mari Eifring, 3. kandidat til Stortinget for Rødt i Oslo, partisekretær i Rødt
Mari Eifring

Den største trusselen mot demokratiet er ikke de som deltar i det, men de som vil innskrenke det.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Filosofene Espen Gamlund og Kristian Skagen Ekeli skriver i Aftenposten 21. juli at «politisk inkompetente» velgere har en moralsk plikt til å avstå fra å stemme. De gjør seg dermed til representanter for en antidemokratisk strømning der tilsynelatende liberale stemmer tar til orde for en uthuling av demokratiet. Vi trenger heller det motsatte.

«De opplyste»

Det er ikke noe nytt at samfunnets privilegerte mener stemmeretten bør forbeholdes «de opplyste». Den norske Makt- og demokratiutredningen fra 2003 som tok temperaturen på det norske demokratiet ved årtusenskiftet, pekte på akkurat dette. «Vi opplever et gjensyn med en aristokratisk argumentasjon som sto sterkt før det norske partisystemet ble dannet, for eksempel med argumentasjon om at massene ikke kan styre, de tenker kortsiktig, og frykten for flertallstyranni» uttalte Øyvind Østerud på vegne av komiteen.

Under dekke av å forsvare demokratiet, ender de i stedet opp med å angripe det.

Det er nettopp en slik type argumentasjon Gamlund og Skagen Ekeli begir seg ut på i sin kronikk. Under dekke av å forsvare demokratiet, ender de i stedet opp med å angripe det. Forslaget deres medfører et syn på politikk som utelukkende et spørsmål om hvordan man best administrerer et samfunn, og at det kun er de som har nok innsikt (les utdanning), som bør bestemme hvordan dette skal gjøres. Men politikk er mye mer enn dette. Politikk handler om interessekamp.

Avmakt og politikerforakt

Problemet i dag, som også kan ha bidratt til at Trump vant presidentvalget i USA, er at mange føler at deres interesser ikke blir representert av dagens politikere. Avstanden mellom de styrende og de styrte vokser. Dette fører til avmakt og politikerforakt. Løsningen på dette kan ikke være å be disse velgerne om å avstå fra å stemme. Tvert imot må vi gå i motsatt retning enn det filosofene foreslår.

Velgerne må inkluderes i mye større grad

I stedet for å forbeholde politikken for en tilsynelatende opplyst styrerklasse, må vi utvide politikken til å inkludere velgerne i mye større grad. Når flere får ta del i politiske prosesser, vil også interessen og forståelsen for politikken økes og demokratiet styrkes. Her har politikerne et stort ansvar.

Den største trusselen mot demokratiet er ikke de som deltar i det, men de som vil innskrenke det.

Les også: