For sensitivt for offentligheten av hensyn til sikkerheten | Sigmund Asmervik

De syv forslagene til nytt Regjeringskvartal viser at alle er basert på høye hus, til dels meget høye hus.

Det er et totalt fravær av diskusjoner og forslag til løsninger knyttet til sårbarhet og sikkerhet i de syv utkastene til nytt Regjeringskvartal.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Jeg besøkte 22. juli -senteret lørdag 27. mai og ved en rask gjennomgang av utstillingen av de syv forslagene til nytt Regjeringskvartal, var det med betydelig forundring at jeg hadde problemer med å finne begrep som sikkerhet og kollektivtrafikk i beskrivelsene

Når det synes å være et totalt fravær av en diskusjon og forslag til løsninger knyttet til sårbarhet og sikkerhet, tolker jeg det slik at konkurrentene nok har levert materiale for dette hovedkriteriet, men at det er vurdert for sensitivt til å kunne vises i en offentlig utstilling.

Det blir derfor spesielt viktig at jurymedlemmene tar dette særdeles viktige temaet på alvor når de skal peke på to forslag som skal bearbeides videre.

Alle egg i en kurv

Med litt kjennskap til byplanlegging og bybygging synes hovedutfordringen for juryen å være å vurdere om volumet i programmet fortsatt er for stort for «tomten» med tanke på sikkerhet og generell byutvikling med høyhus i Oslo.
Som professor i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger har jeg i løpet av de siste 10 – 15 årene fått god innsikt i temaet risiko, sikkerhet og sårbarhet.

Sikkerhetsargumentet har generelt vært et trumfkort for komplekse spørsmål fra både lek og lærd i dette prosjektet, blant annet som hovedargument for å rive Y-blokken og å holde R 5 med sine 50. 000 m² utenfor prosjektet.

Å samle «alle» departementene er å legge alle eggene i en kurv! En slik løsning ville nok ha problem med å bli godkjent i en studentoppgave i samfunnssikkerhet.

Evakuering

De syv forslagene viser at stort sett alle utkastene er basert på høye hus, til dels meget høye hus. Det måtte jo bli slik, med et meget omfattende romprogram i forhold til byggbare arealer i den av departementet vedtatte reguleringsplanen. Høyhus er høyrisiko og vi beveger oss fra vondt til verre. Stikkord er eksponering og evakuering.

Eksponeringen med høyhus gir ordtaket, liten tue kan velte stort lass, en ubehagelig relevans. Det finnes ulike måter å angripe et høyhus på fra luften med dagens teknologi, f. eks med droner eller ved å ta seg inn i datasystemer som styrer strømtilførselen og lammer energitilførselen til heisene.

Dette gjør bygningene spesielt sårbare for angrep utenfra. Jeg trenger ikke å nevne 9.11.

Etter å ha arbeidet med tilrettelegging for personer med nedsatte funksjonsevne i 15 år, vet jeg at trygg og effektiv evakuering ved en utilsiktet brann, er svært problematisk. Og jo høyere hus, desto mer komplisert å evakuere. Det burde være unødvendig å peke på at sårbarheten ved denne type løsning vil ved et terror- eller krigsangrep være meget høy.

Rådende politikk sier at bilene skal bort fra Oslo sentrum.

Det er politisk korrekt med stor andel av kollektivtrafikk i forhold til bærekraftige løsninger og klimaendringer, men det gjør oss mer sårbare i forhold til sikkerhet mot terror.

Det er derfor underlig at ingen av forslagene diskuterer utvidelse av Stortinget T-bane stasjon eller å bygge en eller to nye stasjoner for å spre risikoen.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter


Følg debatten om det nye Regjeringskvartalet:

De syv forslagene til nytt Regjeringskvartal viser at alle er basert på høye hus, til dels meget høye hus.