Selvbestemt abort – ikke sortering | Bent Høie

Gjelder retten til selvbestemt abort når kvinnen er gravid med flere friske fostre, og ikke ønsker å beholde alle?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I en kronikk i Aftenposten hevder Ola Didrik Saugstad at jeg åpner for ekstrem sortering av fostre.

Han skriver dette: «Skal vi akseptere at en kvinne velger abort fordi hun ikke vil ha en gutt, fordi en gutt er mer slitsom enn en stille pike? Kanskje fremtidens foreldre ikke vil ønske belastningen med å ha et barn som er lite skoleflink, eller barn med visse legninger?»

En slik sortering av friske fostre er forbudt i Norge. Det kommer det fortsatt til å være så lenge jeg er helseminister.

Uavklarte spørsmål ventet på meg

Saugstads krasse kronikk er formulert som et oppgjør med en statsråd som ønsker sortering av fostre. Men det er egentlig et angrep på norske kvinners rett til selvbestemt abort.

Da jeg ble statsråd i Helse- og omsorgsdepartementet lå det flere uavklarte og vanskelige spørsmål og ventet på meg. Et av dem var dette: Gjelder retten til selvbestemt abort når kvinnen er gravid med flere friske fostre, og ikke ønsker å beholde alle?

Jeg ba Justisdepartementets lovavdeling vurdere spørsmålet. Svaret jeg fikk var dette: Retten til selvbestemt abort innebærer at kvinnen innen tolvte uke har rett til å bestemme hvor mange fostre hun vil bære frem. Om hun ønsker abort etter tolvte uke må hun søke en abortnemnd om senabort.

Justisdepartementet slo altså fast at de samme prinsippene gjelder uansett om kvinnen er gravid med ett eller flere fostre.

Ola Didrik Saugstad tar i realiteten til orde for en innstramming av norske kvinners rett til selvbestemt abort. Han mener åpenbart at en kvinne som er gravid med flere fostre bare skal kunne velge å bære fram alle fostrene – eller ingen av dem.

Kvinner til Norge for å få utført abort?

Saugstad gir inntrykk av at utenlandske kvinner nå reiser til Norge for å få utført slike svangerskapsavbrudd fordi vi har åpnet for det. Dette medfører heller ikke riktighet.

Det er en forskrift fra 2011 som gir utenlandske kvinner som oppholder seg i Norge rett på helsehjelp som ikke kan vente, dette gjelder også abort.

Ingen utenlandske kvinner har til nå kommet hit for å få utført abort på ett av flere fostre.

Nasjonalt senter for fostermedisin ved St. Olavs har fått noen spørsmål fra kvinner i utlandet, men ingen av dem har kommet til Norge for å søke abort.

Skuffet over argumentasjonen

Jeg har ikke åpnet for sortering. Jeg har ikke åpnet landegrensene. Det jeg har gjort er å finne ut hva loven sier – og sørge for at vi følger den.

Jeg har stor forståelse for at både Ola Didrik Saugstad og andre synes dette er en vanskelig sak. Det synes jeg også. Men min holdning er at innenfor grensen for selvbestemt abort er det kvinnen selv som skal ta avgjørelsen.

Ikke fordi fosteret ikke har en selvstendig verdi, men fordi jeg mener kvinnen er den rette til å selv avveie de ulike hensynene.

Kvinnen vil ikke kunne velge ut fra kjønn eller spesielle fordelaktige egenskaper hos et friskt foster. Dette vet Saugstad, og jeg er derfor skuffet over at han tyr til denne type argumentasjon i en vanskelig sak.

Twitter: @BentHHøyre

Les mer om abort og fosterreduksjon: