Debatt

Civita er unyanserte om formuesskatten | Hannah Gitmark

  • Hannah Gitmark
    Rådgiver i Tankesmien Agenda

Civitas forsvar for norske formuende er ikke noe nytt, men argumentene henger fremdeles ikke sammen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I en kronikk i Aftenposten 27. mai er Civitas Mathilde Fasting og Steinar Juel bekymret for det norske næringslivet. Sentralt står, ikke overraskende, kampen mot formuesskatten.

Norge er ikke et land der det er vanskelig å skape noe i det private næringsliv, noe Verdensbanken flere ganger har slått fast. Dessuten fungerer det norske kapitalmarkedet i hovedsak godt. Det er konklusjonen fra Mjøs-utvalget. Det går også bra med dem som har mest. Formuene til de ti rikeste norskboende på Kapitals 400-liste økte med mellom 7 og 44 prosent fra 2016 til 2017. Dette altså på tross av formuesskatten.

Formuesskatten er ingen «ekstraskatt»

Fasting og Juel påstår at utlendinger og staten fortrenger det norske eierskapet. At formuesskatten tapper kapitaleierne i en slik grad at det private eierskapet fortrenges, har ikke hold hverken i teori eller empiriske eksempler. Dessuten: Formuesskatten er ingen «ekstraskatt» norske investorer må betale for å eie bedrifter. Om Bjørn Kjos selger Norwegian vil han være minst like rik som før, og skatten vil være den samme.

Les også

Hundre ganger mer i skattekutt for de rikeste

Effekten formuesskatten har for norske eiere er, som effekten av all skatt, at avkastningen etter skatt blir lavere enn den ville vært uten skatt. Det er kapitalens bidrag til samfunnet og velferdsstaten. Kapitalen forsvinner heller ikke, såfremt ikke eierne flytter til utlandet. Vi vet lite både om omfanget av dette, og om konsekvensene av slik utflytting.

Ingen skatter er perfekte

Fasting og Juel skriver mener vi ikke er tjent med at norske bedrifter eies av utlendinger eller av staten, uten å begrunne hvorfor. De overser at globaliseringen, der utlendinger kjøper norske bedrifter, også medfører at norske eiere kjøper bedrifter i utlandet, som gir mange fordeler. De hopper også over det faktum at det statlige eierskap har vært god butikk.

Les også

Mennesker trenger milliarder | Kristin Clemet

Scheel-utvalget konkluderte i 2014 med at formuesskatten bør bestå. Mjøs-utvalget konkluderer med det motsatte – men gir ingen ny informasjon som tilsier at dette vil føre til økte investeringer og flere arbeidsplasser i Norge. Jeg kan heller ikke se at Civita har bidratt med ny informasjon som endrer dette bildet.

Ingen skatter er perfekte. Tankesmien Agenda har pekt på flere måter å forbedre formuesskatten på. Fjernes den, mister vi den mest omfordelende skatten vi har og betydelig skatteproveny uten at vi har grunnlag for å tro at det skal løse noe som helst.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Næringsliv
  2. Formuesskatt
  3. Kapital
  4. Norge
  5. Tankesmien Agenda
  6. Civita