Uklart fra Bashe Musse om koranskoler og mishandling av barn

  • Se nederst i saken for navn på innleggsforfatterne
Artikkelforfatterne oppfordrer til å rette oppmerksomheten mot barn og unge som sendes ut av landet for såkalt kulturrehabilitering – og ikke uklare uttalelser fra Bashe Musse, bystyrepolitiker for Ap og talsperson for somaliere i Norge (bildet).

Med skoleferien like rund hjørnet er det vårt ønske at fokuset så raskt som mulig rettes tilbake mot barn og ungdom som risikerer mishandling under «kulturrehabilitering» i foreldrenes hjemland.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi ble alle sjokkert da det ble kjent at ungdommer som er sendt til «kulturrehabilitering» (dhaqan celis) i Somalia, er blitt torturert i såkalte koranskoler.

En av de første som uttalte seg om denne saken i norske medier, var Bashe Musse. Både som bystyrepolitiker for Arbeiderpartiet og som talsperson for somaliere i Norge, er Bashe Musse en det lyttes til.

Rollen som talsperson har imidlertid vært omdiskutert, og mange somaliere mener at det er på tide at Musse trer tilbake og lar unge norsksomaliere overta.

Omstridt intervju

Den siste uken har det vært mye oppmerksomhet rundt et intervju Musse ga til SNTV (somalisk TV) hvor han ble spurt om hva han synes om at norsksomaliske barn og ungdommer skal ha blitt torturert på koranskoler i Somalia. Diskusjonen dreier seg om hvordan svarene han gir, kan og bør tolkes.

I forkant av NRKs sak var det innhentet to uavhengige oversettelser som begge viser at Musse ikke tror på disse historiene. Musse selv hevder seg feiltolket, og sammen med en støttegruppe har han lyktes i å skape usikkerhet om hvem det er som er offer i denne saken: barn og unge som har delt sine historier, eller Bashe Musse og norsksomaliere generelt som mener seg utsatt for en svertekampanje fra norsk medier.

Ingen ubetinget støtte til koranskoler eller «kulturrehabilitering»

Bare så det er helt klart: Uansett hvordan man tolker deler av det omstridte intervjuet, gir ikke Musse uttrykk for noen ubetinget støtte til koranskoler eller til kulturrehabilitering i Somalia. Blant annet er han tydelig på at foreldre må ta ansvar og ikke sende barn til skoler de ikke har tilstrekkelig kunnskap om.

I den setningen som har vært mest diskutert i ettertid, uttaler Musse at historiene strider mot hans medmenneskelige og somaliske fornuft. Dette kan, som det har vært påpekt, tolkes på flere måter. Enten er det så forferdelig at det er vanskelig å tro, eller så strider det så mye mot hans oppfatning av mennesker i Somalia at han faktisk ikke tror på det.

Urettferdig behandling?

Konteksten er derfor viktig, og det er her Musses støttespillere mener å finne grunnlag for å hevde at Musse er blitt urettferdig behandlet.

Så hva sier konteksten? Musse er tydelig kritisk til en del koranskoler og han advarer, i alle fall delvis, foreldre mot å sende barna sine til disse skolene.

Men: Umiddelbart etter uttalelsen om medmenneskelig og somalisk fornuft er Musse temmelig klar da han sier at «bildet som er solgt til det norske folk og media, fremstår ensidig/skjevt» før han sier rett ut at han ikke tror at dette forekommer. Vi er mange norsksomaliere som har hørt igjennom dette intervjuet mange ganger, og det finnes ikke flere måter å tolke disse setningene på.

Kritikkverdig dobbeltkommunikasjon

Til tross for uttalelsene er vi overbevist om at Musse ikke støtter å sende barn og ungdom til slike skoler. Som representant for en gruppe som allerede føler seg stigmatisert, velger imidlertid Musse å bekrefte det bildet mange norsksomaliere har av norsk media ved å karakterisere det som «fake news».

Det er Bashe Musses behov for anerkjennelse og støtte fra det brede lag av det norsksomaliske miljøet som bidrar til dobbeltkommunikasjonen som denne saken har belyst. Denne dobbeltkommunikasjonen er både trist og kritikkverdig. Den skader samfunnet, men det er mest av alt barn og unge med somaliske foreldre som er ofrene her, Ikke norsksomaliere flest – og ikke Bashe Musse.

Vi i denne gruppen har sendt en mail til Bashe hvor vi blant annet ber ham komme med en unnskyldning overfor dem som har stått frem med sine historier. Dette har Musse avslått.

Snart skoleferie

Med skoleferien like rund hjørnet er det vårt ønske at fokuset så raskt som mulig rettes tilbake mot barn og ungdom som risikerer å bli utsatt for mishandling under «kulturrehabilitering» i foreldrenes hjemland.

Diskusjonen må handle om hvordan vi kan hjelpe norsksomaliske foreldre å oppdra barna sine i et samfunn som er annerledes enn der de selv vokste opp. Det er ungdommene som fortjener støtte og oppmerksomhet i denne saken.

Uttalelsen:

Her er en nøyaktig transkripsjon av den omstridte delen av Bashe Musses uttalelse på somalisk TV, oversatt til norsk:

«Det er vanskelig å verifisere bildene, fordi når man skal verifisere, må det bekreftes av begge parter. Siden barna gir dette bildet, og ifølge avisene og TV-ene er det barna selv som har tegnet og som sa "her ble vi holdt …" Med min menneskelige fornuft og somaliske hode er det faktisk ikke til å tro for meg at somaliske barn blir bundet både på føtter og hender og så slått ved at to voksne personer bytter på etter tur. Det er alvorlig, og min fornuft kan ikke tro det, men det er bildet som ble solgt til det norske folk. Så virkelig, det er vanskelig å forsvare, siden det ser ut som mediene er ensidige. Så egentlig, at slike ting finnes/skjer, tror jeg ikke.»

Medforfattere:

Asha Barre, Samfunnsengasjert og Jordmor

Ubah Abdullah Aden, samfunnsdebattant og tidligere bystyrerepresentant

Amal Aden, Forfatter og foredragsholder

Assad Qasim, lærer og samfunnsengasjert

Mohamed Abdulkadir, initiativtager og leder for somi-Norway

Ahmed Abdi, samfunnsengasjert student

Luul Araweelo Kulmiye, likestillingsaktivist og statsautorisert tolk