Kommunereform i fare? | Jacob Nødseth

I 45 år har Måløybroen bundet sammen kommunene Vågsøy og Flora. Nå kan planene om den nye Kinn kystkommune ryke fordi innbyggerne i Vågsøy kommune ikke ønsker å slå seg sammen med nabokommunen. Det kan skape presedens for kommune reformen over hele landet.

Et krav om reversering av en kommunesammenslåing i Sogn og Fjordane kan skape en presedens som stikker kjepper i hjulene for kommunereformen i hele kongeriket.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Nye Kinn kommune er omtalt i nasjonale medier som «Norges rareste kommune». Flora og Vågsøy kommuner slås sammen uten felles grense og med en betydelig reiseavstand mellom byene Florø og Måløy.

Målet med sammenslåingen er å skape en mer slagkraftig kystkommune i et fylke som har rendyrket småskalatenkning og fremelsket spredt bosetning i trange fjordarmer.

Næringslivet har bedt om sammenslåingen for å fremme vekst og motvirke stagnasjonen som brer om seg i fylket.

Et flertall i begge kommunestyrer har frivillig gått inn for sammenslåingen med samme beveggrunn.

En positiv og en negativ

I Flora var et flertall av folket positiv, skal vi tro en meningsmåling som ble avholdt i fjor. I Vågsøy var det motsatt.

Kommunestyrene og Stortinget fattet alle sine vedtak vel vitende om dette faktum. Når arbeidet med å konkretisere sammenslåingen er kommet godt i gang i fellesnemnda for den nye kommunen, gjør så et flertall i Vågsøy kommunestyre retrett og har bestemt seg for å holde folkeavstemning om sammenslåingen i midten av juni. Dersom folkeavstemningen viser et flertall mot Kinn kommune, har det samme flertallet i kommunestyret avklart at de vil be Stortinget om å reversere sammenslåingen.

Torsdag kom resultatet av en fersk lokal meningsmåling som viser at det i Vågsøy fortsatt er flertall mot sammenslåingen.

Stortingspolitikere fra både Høyre, Frp og Arbeiderpartiet har sagt at det ikke er aktuelt med noen reversering. Det er avgjørende viktig at Stortinget står fast ved dette, når det etter all sannsynlighet kommer en søknad om reversering fra Vågsøy kommunestyre i juni.

Kan skape presedens

Stortinget bør gå i front for at Stortingets egne vedtak blir respektert. Jeg forstår godt at man i Stortingets korridorer lett kan tenke at «what happens in Sogn og Fjordane, stays in Sogn og Fjordane».

Dersom Stortinget i forlengelsen av dette i et svakt øyeblikk skulle stemme for å reversere Kinn kommune, risikerer man å etablere en presedens der frivillig sammenslåtte kommuner kan true med folkeavstemning og reversering når de møter på naturlige skjær i sjøen på veien mot den nye kommunen.

Dette vil i sin ytterste konsekvens kunne føre til at fellesnemndene som landet over er satt til å styre sammenslåingene reduseres til ubetydelige konfliktråd uten gjennomføringskraft og at selve kommunereformen derved settes i fare.