Debatt

Vi varslet om mulige overgrep. Svarene bekymrer oss. | Anonyme foreldre

  • Anonyme foreldre
Vi havnet midt oppi det som er alle foreldres store mareritt, nemlig at våre barn har fortalt om hendelser som har vekket mistanke om at de er blitt utsatt for seksuelle overgrep fra voksne i barnehagen, skriver innleggsforfatterne.

Vi er en gruppe småbarnsforeldre som har gjort oss noen erfaringer som vi tenker det er svært viktig å dele med flere.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi har de siste månedene vært vitne til at #meeto-kampanjen har bredt seg ut på flere områder i vårt samfunn.

Mange modige kvinner har stått frem med navn og bilde og fortalt om krenkende og grenseoverskridende handlinger som de er blitt utsatt for.

Vi er en gruppe småbarnsforeldre som har gjort oss noen erfaringer som vi tenker det er svært viktig å dele med flere.

Etter at vi har havnet midt oppi det som er alle foreldres store mareritt, nemlig at våre barn har fortalt om hendelser som har vekket mistanke om at de er blitt utsatt for seksuelle overgrep fra voksne i barnehagen, har vi tatt opp problemstillingen på ledernivå i barnehagene.

Vi møtte holdninger og fikk svar som har gitt grunn til ytterligere bekymring.

Les også

Her er tiltakene Barnevoldsutvalget mener er nødvendige for å sikre barn mot dømte barneovergripere

Det er umulig for oss foreldre å stå åpent opp for våre barn på den måten som kvinner har gjort i #metoo-kampanjen, uten å krenke barnets personvern.

Når vi i tillegg vet hvilke omfattende langvarige konsekvenser det kan få for barn å bli utsatt for overgrep av voksne de skal kunne stole på og være trygge sammen med, blir det desto viktigere å jobbe for systemer og strukturer som ivaretar deres tause stemmer.

Dette er våre historier:

Historien til familie A: Styrer rådet foreldrene til å anmelde forholdet da de informerte henne om hva barnet hadde fortalt. På direkte spørsmål fra foreldrene sa styrer at det ikke hadde vært noen bekymringsmelding på den ansatte tidligere.

Av politiforklaringen, som foreldrene senere fikk tilgang til, fremkom det at det har vært en bekymringsmelding på den samme ansatte et halvt år tidligere, men forholdet ble ikke anmeldt. Barnet ble flyttet til en annen avdeling.

Historien til familie B: Styrer var usikker på hvordan denne situasjonen skulle håndteres og fortalte at de hadde hatt en slik hendelse noen år tidligere, som var «svært lei», men som da hadde resultert i flytting av den ansatte.

Tre uker etter at barnehagen ble informert om barnets fortelling, ble foreldrene innkalt til et møte med barnehageledelse og bydel. Foreldrene ble informert om barnehagens konklusjon, som var at dette ikke kunne ha skjedd da de har stor tillit til den ansatte. Den ansatte stilte seg for øvrig «helt uforstående til barnets fortelling».

Foreldrene fikk tilbud om plass til barnet i en annen barnehage. Etter en måned tok bydelen kontakt med foreldrene for å informere om «at de var svært bekymret for barnets historie og derfor hadde sendt en bekymringsmelding på familien til barnevernet».

De vet da ikke at foreldrene på dette tidspunktet har levert en anmeldes av forholdet etter råd fra Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og Statens barnehus.

Historien til familie C: Barnet fortalte om seksuell lek. På spørsmål om hvilke tiltak barnehagen hadde for å hindre overgrep fra ansatte, svarte styrer at «Du skal ha sterke bevis hvis du skal komme her og beskylde noen av mine ansatte for å ha begått overgrep. Hvis du går rundt og er redd for dette, bør du kanskje ha litt terapi».

Historien til familie D: Styrer i barnehagen svarer på direkte spørsmål om overgripere i barnehagene: «Det er flere ansatte jeg har hatt en dårlig magefølelse på og som ikke har fått noen god attest. Min erfaring er at disse allikevel får ny jobb veldig snart, da det er stor etterspørsel etter menn i barnehagene.»

System med høyst variabel kunnskap

I et intervju om vold og overgrep mot barn publisert i Aftenposten 21. februar, ber barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland folk om å stole på instinktene sine og si fra.

Hun sier også at man ikke skal være så redd for at varslene ikke er reelt begrunnet og at det er profesjonelle folk som skal følge opp varslene.

Les også

Den nye barneministeren angrer på at hun selv ikke sa fra da hun så et barn bli ristet

Dette er gode og kloke råd. Men er det nok?

Gjennom våre erfaringer i 2017 har vi fått innsikt i et system med en høyst variabel kunnskap og forståelse blant ansatte om plikten til å varsle ved mistanke om alvorlige hendelser.

Vi opplever også at kravet om å fremvise en politiattest for å få jobbe med barn langt på vei utgjør en falsk trygghet. Det er ingen garanti for at det ikke har vært (gjentatte) bekymringsmeldinger eller henlagte anmeldelser på en ansatt.

Vi har erfart at barnehagens/bydelens svar på en bekymringsmelding fra foreldre bare er å flytte den ansatte (eller barnet) til en annen barnehage.

Våre erfaringer er dessverre også at det ikke er trygghet for varsleren.

Når vi i tillegg vet at mange av varslene/anmeldelsene henlegges grunnet bevisets stilling – og at bevisføringen er langt mer krevende for politiet når barn er ofrene, mener vi det er viktig å jobbe kontinuerlig med forebyggende tiltak og få på plass retningslinjer for håndtering av varsler om ansatte i barnehager.

Våre barn fortjener en god og trygg barndom.

Aftenposten kjenner innleggsforfatternes identitet.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Overgrep
  2. Barnehage