Debatt

Hvem kan høre deg på julebordet? | Elisabeth Ege

  • Elisabeth Ege
    direktør, Akan kompetansesenter
Du verden så fristende det kan være å få tilgang til hva den ellers så tause kollegaen egentlig mener om sjefen. Men ikke alle temaer egner seg for offentligheten, skriver Elisabeth Ege.

Man hører mye rart når man overværer samtaler mellom kolleger i lystig lag. Men husk: De andre restaurantgjestene har ikke taushetsplikt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Har din virksomhet en bevisst holdning til hvilke temaer som egner seg i det offentlige rom og hva man helst prater om på et møterom?

I disse julebordstider kan det nok være klokt å ta en slik gjennomgang. For man hører mye rart når man overværer samtaler mellom kolleger i lystig lag. Og husk: De andre gjestene har ikke taushetsplikt.

Elisabeth Ege

Etterlatt inntrykk på fredagspilsen

Jeg hadde gleden av å lære markedsføringsteori da jeg studerte ved Norges Handelshøyskole på begynnelsen av 80-tallet. I årene som er gått siden den gang, er mye teori blitt fortrengt og erstattet med praktisk erfaring.

Det er imidlertid ett begrep fra markedsføringsfaget jeg fortsatt husker godt: det etterlatte inntrykk, som er med og påvirker en bedrifts omdømme.

Mye har forandret seg på 30 år, men dette begrepet er fortsatt like relevant.

Hvor bevisste er ledere og medarbeidere i norsk arbeidsliv på hvilket etterlatt inntrykk de gir når de møtes til fredagspilsen, har julebordet på en restaurant i byen eller internseminaret på høyfjellshotellet? Mye taler for at mange virksomheter kan tjene på å bli mer bevisst det etterlatte inntrykk.

Diskuterte kollegers utseende

En medarbeider kom nylig på jobben og fortalte om en kjent virksomhet som hadde hatt julebord på nabobordet i restauranten der han og en venn skulle tilbringe en hyggelig kveld. Han oppsummerte: «Jeg synes det er veldig koselig at kolleger går ut og morer seg sammen. Men det er ikke alle temaer som egner seg for offentligheten. For her fikk vi mye informasjon som ikke akkurat bygger omdømme.»

Han viste til utsagn om kundeforhold, om utseendet til kolleger og om dårlig møteledelse fra personalsjefen.

Dette var ikke bedriftssensitiv informasjon, men vi vet jo hvor lang tid det tar å bygge et godt omdømme og hvor raskt det rives ned.

Lykkepromillens effekt

Jeg hadde samme erfaring på T-banen. Gjennom min medpassasjers telefonsamtale fikk jeg vite hvilken sak i retten det var snakk om og til og med navnet på personen det gjaldt.

Det er med andre ord ikke nødvendigvis alkoholen og det lystige laget som gjør at man blir slepphendt med hva man sier i all offentlighet. Men alkoholen gjør oss mer frittalende og høyrøstede.

Mange, meg selv inkludert, er kjent med det boblende engasjementet og ytringslysten som kan oppstå i såkalt lykkepromille.

Folk åpner seg ofte mer. I den opplevde atmosfæren av kreativitet og forsterket samhold deler de kanskje også tanker og meninger som ellers holdes tilbake. Og sammen med kolleger er sannsynligheten stor for at det snakkes jobb.

Les også

Les Tegnehanne: Drikkelek for julen

Den tause snakker

Du verden så fristende det kan være å få tilgang til hva den ellers så tause, men intelligente, kollegaen egentlig mener om omorganiseringen, fusjonsplanene, klienten, brukeren eller kunden. For ikke å snakke om vår felles kollega, eller sjefen!

Men velger virksomheten å ta julebordet på en restaurant som er åpen for andre gjester, så bør man være ekstra påpasselig med hva man sier og gjør. Da er det viktig å være bevisst på hvem andre enn oss selv som kan se og høre oss.

Fortsetter samtalene om sensitive temaer blant dem som røyker når de er ute, tett på andre gjester? Hvor bevisste er vi, også på stemmenivå i musikkpauser?

  • Les også: Fem typer du må forholde deg til på julebordet

Omdømme bygges også internt

Alkohol påvirker blant annet dømmekraft og reaksjonsevne, så der og da er spørsmålet kanskje ikke helt lett å besvare? Og er alt helt greit om vi er for oss selv og utenforstående hverken kan se eller høre oss når vi drikker alkohol sammen?

Til det siste er ett av svarene at omdømme i stor grad også bygges internt. Tenk deg at du vurderer å søke jobb i en annen virksomhet. Hvem er mer troverdige om hvordan virksomheten er å jobbe i, enn dem som allerede jobber der?

Og hvordan påvirkes forresten relasjonen til kollegene som ikke var med på festen, den som i ettertid kanskje ubevisst omtales som en milepæl av en idéutviklingsseanse i virksomhetens historie?

Noen råd

Det er mye hygge ved å treffe kolleger i uformelle settinger hvor alkohol gjerne hører med. Og julebord er en flott anledning for ledelsen til å vise at den setter pris på sine medarbeidere og den innsatsen de gjør.

Men for at ikke også virksomheten skal ende med bakrus i kjølvannet av julebordet, er dette noen råd med på veien:

  • Utarbeid en policy for hva som er greit og ikke greit i jobbrelaterte situasjoner hvor det drikkes alkohol, og sørg for at reglene er kjent i organisasjonen. Det reduserer faren for å skape et dårlig etterlatt inntrykk.
  • Vit hva du som leder gjør når noen trår over grensen. Trygge ledere tar tak når en ansatt trår over grensen for hva som er greit. Som leder har du ansvar for å ivareta arbeidsplassens omdømme, sikkerhet og arbeidsmiljø.

Les mer om

  1. Arbeidsliv
  2. Alkohol