Debatt

Elbiler gir økt klimabelastning

 • Per Svardal

Hovedmengden av den elektriske strømmen som trengs for å drive moderne samfunn, er varmekraft basert på fossilt brensel, skriver Per Svardal. Strøm Trond J.

Elbiler gir ingen klimagevinst så lenge forbrenningsmotoren er avhengig av strøm fra brunkull- og kullkraftverk.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Min fagbakgrunn er kjemisk prosessteknikk. Ved planlegging og drift av kjemiske fabrikker er det et absolutt krav at en må ha full oversikt over energiene i systemene.

Per Svardal.

Energioversikten ikke på plass

For elbiler er så åpenbart energioversikten ikke på plass. Den henger i løse luften uten tilknytning til resten av elektrisitetsforsyningen. Det kan høres forlokkende ut at hvis bare biler går på elektrisk strøm, blir de forurensningsfrie. Men da ser en bort fra det helt grunnleggende oppfølgingsspørsmålet: Hvordan produseres den elektriske strømmen? Fornybar elektrisk strøm er ekstrem mangelvare i verden. Hovedmengden av den elektriske strømmen som trengs for å drive moderne samfunn, er varmekraft basert på fossilt brensel.

Øker behovet for varmekraft

La oss se på to alternativer for bruk av den fornybare, elektriske strømmen. Enten kan elbilene bruke den, og vi sparer bildrivstoff. Eller den fornybare, elektriske strømmen går inn i den alminnelige elforsyningen og vi sparer kull i varmekraftverkene. Dette forteller oss at elbilene bare øker behovet for varmekraft. Netto klimamessig konsekvens av elbilene blir derfor å regne ut fra utslippene fra varmekraftverkene, minus utslippene det sparte bildrivstoffet ville gitt. Dette gjelder også Norge. De siste ti årene har vi hatt en gjennomsnittlig netto krafteksport på ca. 2 TWh og redusert behovet for kullkraft hos våre naboer. I dag er dette Norges viktigste klimabidrag.

Gamle kullkraftverk har neppe en høyere energieffektivitet enn 40 prosent. Dette betyr at det trengs 2,5 kWh kull for å lage 1 kWh elektrisitet.

Når en bruker Statistisk sentralbyrås tall for CO2 dannet pr. kWh kull forbrent, har et slikt kullkraftverk et utslipp på 950 g CO2/kWh strøm produsert. En elbil som bruker 0,2 kWh/km, 20 prosent ladetap inkludert, gir da et utslipp fra kullkraftverket på 190 g CO2/km kjørt. Dette tilsvarer et bensinforbruk på ca. 0,8 l/mil. Er utgangspunktet brunkull, tilsvarer de utslippsmessige konsekvensene et bensinforbruk på ca. 1,25 l/mil, eller ca. 300 g CO2/km kjørt.

Den dagen alle brunkullkraftverkene er borte, og alle kullkraftverkene er store og moderne kan energieffektivitet komme opp i 50 prosent, og det reelle utslippet til elbilen ovenfor blir ca. 150 g CO2/km kjørt.

Rivende utvikling

Forbrenningsmotoren er inne i en rivende utvikling for å få mer drivstoffgjerrige biler. Det er tilgjengelig biler som slipper ut mindre enn 100 g CO2/km. Setter vi en øvre grensen på 120 g CO2/km er tilbudet på drivstoffdrevne biler stort. Skal elbiler komme ned i bare 100 g CO2/km basert på kullkraft, må de ned mot 0,1 kWh/km kjørt, ladetapene inkludert.

Konklusjonen er meget enkel, grei og sikker. Så lenge elektrisitetsforsyningen er avhengig av strøm fra brunkull— og kullkraftverk, finnes det ingen klimagevinst i å gå over fra biler drevet med forbrenningsmotor til elbiler. Tvert imot. Elbiler gir økt klimabelastning sammenlignet med tilsvarende biler drevet med forbrenningsmotor.

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. NORGE

  Norsk olje-overskudd til nye kullkraftverk

 2. DEBATT

  Kort sagt, tirsdag 5. mars

 3. DEBATT

  Et av Norges fremste forskningsmiljøer skaper unødig forvirring

 4. ØKONOMI

  Norge kan halvere klimautslipp med flere vindmøller

 5. DEBATT

  En industrirevolusjon er i emning

 6. KRONIKK

  Bruk markedet. Skap konkurransekraft. Invester klokt. Det er oppskriften på god klimapolitikk | Marius Holm