Debatt

En støtteerklæring til #stilleforopptak fra norske filmregissører

  • Aftenposten

Dette er noen av de over 500 skuespillerne som har signert et opprop mot seksuell trakassering i sin bransje.

Vi lover at vi ikke skal beskytte dem som begår trakassering, overtramp eller overgrep.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Les også:

Les også

#stilleforopptak: 573 norske kvinnelige skuespillere tar et oppgjør med ukulturen i norsk TV, film og teater

Kjære skuespillere. Kjære kolleger.

Tusen takk for at dere våger å dele deres erfaringer og historier om seksuell trakassering, vold, overgrep og overtramp i og rundt jobbsituasjoner. Dette er forhåpentlig et stort steg i riktig retning mot verdige, likestilte og trygge arbeidsforhold.

Vi vil at dere skal vite at vi hører dere og støtter dere. Som regissører står vi i et maktforhold til skuespillerne våre. Vi kan avgjøre hvem av dere som får jobb i prosjektene våre. Vi forteller dere hva vi vil dere skal gjøre og hvordan. Med denne makten følger et tilsvarende stort ansvar.

Vi vil at dere skal vite at vi hører dere og støtter dere.

Regissøren er ansvarlig for det kunstneriske resultatet. Vi har også et ansvar for å skape et trygt rom for alle på settet, hvor vi sammen kan skape kunst. Ved å leke, utforske og eksperimentere sammen skal vi fortelle historier som rører, skremmer og får folk til å le.

Uten trygge rammer kan hverken vi eller dere gjøre en god jobb. Trygghet er en betingelse for den åpenheten, sårbarheten og ærligheten vi ber om fra dere.

Det er helt uakseptabelt at noen av historiene som har kommet frem i det siste, og sannsynligvis langt flere som ikke har kommet frem, har skjedd på vår vakt. Deres historier ryster oss. Hendelsene strekker seg fra motbydelig oppførsel til åpenbart kriminelle handlinger som burde anmeldes og straffeforfølges. Sammen utgjør de et bilde av en arbeidssituasjon ingen skal måtte tåle.

Vi nekter å godta at det er slik arbeidsplassen vår skal være og vil kjempe med dere for at dette nå tar slutt. Vi ønsker derfor å si klart og tydelig ifra om at vi tar fullstendig avstand fra all type trakassering!

Ingen skal måtte akseptere den type opplevelser dere beskriver i og rundt arbeidssituasjonen. Vi ønsker også å si ifra om at det på vår vakt skal være helt trygt å si ifra, enten til oss eller til en tillitsvalgt, dersom noen opplever noe slikt. Vi lover at vi ikke skal beskytte dem som begår trakassering, overtramp eller overgrep. Og vi skal gjøre vårt for at den som melder fra ikke trenger å være redd for å skape dårlig stemning eller miste jobben, hverken denne eller den neste.

Trakassering skal få følger for den som utfører det, ikke for den det utføres mot.

Alle som står frem med sine historier fortjener vår støtte og ros for sitt mot. Tiden for å være stille om dette er forbi. Trakassering skal få følger for den som utfører det, ikke for den det utføres mot. Vi er her for dere, som regissører, ledere og kolleger. Vi ønsker å jobbe med dere for å bevare den tryggheten vi alle er avhengige av, slik at vi sammen kan være stille for opptak, men av riktige grunner.

Signert av: Johan Kaos, Erik Richter Strand, Eirik Svensson, Kenneth Elvebakk, Ole Giæver, Marianne Kleven, Elisabeth O. Sjaastad, Kajsa Næss, Hilde Heier, Yngvild Flikke, Guro Bruusgaard, Jannicke Systad Jacobsen, Mona Hoel, Arild Mehn-Andersen, Emilie Blichfeldt, Eskil Vogt, Marius Myrmel, Ulrik Imtiaz Rolfsen, Kristian Johannessen, Robert Murphree, Morten A. Mjønes, Stian Kristiansen, Rebekka Kjellmann, Ida Thorkildsen Valvik, Ole Sebastian Kåss, Joachim Trier, Camilla Strøm Henriksen, Robert Næss, Øystein Rakkenes, Mariken Halle, Kjersti Paulsen, Ingvild Søderlind, Trygve Allister Diesen, Pål Winsents, Gunhild Westhagen Magnor, Arild Østin Ommundsen, Truls Aagedal, Kristoffer Carlin, Karen Winther, Jonas Almås Parmann, Anette Ostrø, Arne Lindtner Næss, Elsa Kvamme, Nils Gaup, Alexander Eik, Thea Hvistendahl, Jon Iver Helgaker, Magnus Mork, Mathias Askeland, Torgeir Arntzen, Cesar Ducasse, Emil Stang Lund, Tetyana Kryvytska Stang Lund, Arild Andresen, Espen Sandberg, Lisa Marie Gamlem, Marianne Müller, Patrik Syversen, Thomas Kaiser, Yvonne Thomassen, Christian Holm-Glad, Mikkel Brænne Sandemose, Aurora Gossé, Mali Finborud Nøren, Tommy Næss, Aleksander U. Serigstad, Ilze Burkovska Jacobsen, Trond Jacobsen, Arild Fröhlich, Erika Calmeyer, Haakon Sandøy, Line Hatland, Lars Ejnar Rasmussen, Hanne Larsen, Liv Karin Dahlstrøm, Jakob Rørvik, Terje Rangnes, Even Hafnor, Anja Bratlie Larsen, Egil Pedersen, Frode Graadahl, Mari Storstein, Jim S. Hansen, Halfdan Ullmann Tøndel, Vibeke Heide, Janic Heen, Andreas J. Riiser, Martin Sofiedal, Igor Devold, Monica Emilie Herstad, Christian Lo, Ellen Ugelstad, Gaute Johnsen, Tove Undheim, Unn Lilleaas, Anne Berit Vestby, Sølve Skagen, Pål Øie, Øyvind VonDoren Asbjørnsen, Geir Henning Hopland, Johanna Pyykkö, Petter Skafle Henriksen, Øyvind Frøyland, Øyvind Welle, Kirsti Grotmol, Gunhild Asting, Aslak Danbolt, Ina Lerner Grevstad, Nina Knag, Runar Jarle Wiik, Magne Pettersen, Olaug Spissøy Kyvik, Hilde Haug, Torfinn Iversen, Bjørn Erik Philmann Sørensen, Oddvar Bull Tuhus, Henrik Dyb Zwart, Øystein Karlsen, Gunhild Enger, Shahrukh Kavousi, Hisham Zaman, Ragna Lindboe, Guro Rugstad Jenssen.

Les mer om

  1. #stilleforopptak
  2. stilleforopptak