Jeg heier på Sverige! Erik Røste

Skipresident Erik Røste støtter Sveriges søknad om å få vinter-OL og PL i 2026. Han mener neste mulighet for å arrangere lekene i Norge er i 2034. Her er han fotografert i Lysgårdsbakkene på Lillehammer.

Jeg tror ikke tiden er moden for en ny norsk OL-debatt.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Jeg trodde aldri at jeg hverken skulle skrive eller si det. Men jeg gjør virkelig det. Jeg heier på Sverige i kampen om å få tildelt de Vinterolympiske (OL) og Paralympiske lekene (PL) i 2026.

Det gjør jeg først og fremst fordi jeg synes Sverige har en svært fornuftig tilnærming til en OL/PL-søknad. De har tatt Agenda 2020 på alvor. Sverige søker på Sveriges egne premisser. Sverige tenker gjenbruk av allerede eksisterende anlegg. Og de anleggene de ikke allerede har, skal bygges uansett. Det vil si at det ikke ligger noen investeringskostnader i Sveriges budsjett.

Skipresident Erik Røste

Sveriges planer

Da IOC var på besøk i en tidlig fase av prosessen, hadde Sverige planlagt å bygge en bob- og akebane. Da sa IOC at det ville gi minuspoeng for søknaden. IOC hadde ikke noe tro på at det ville være en bærekraftig etterbruk av en slik bane i Stockholm. IOC sa at disse OL-konkurransene kunne arrangeres enten på Lillehammer eller i Latvia. Sverige valgte Latvia.

Sveriges OL/PL-konsept er blant annet at alpint skal arrangeres i Åre, hopp og kombinert i Falun, bob og aking i Latvia og isidrettene i Stockholm. Også langrenn ønsker svenskene å legge til Stockholm, hvor de planlegger å bygge et nytt helårs langrennsanlegg. Både IOC og FIS er klare på at det ikke er nødvendig for OL/PL-søknaden. Langrennene kan arrangeres sammen med hopp og kombinert i Falun, hvor anleggene allerede finnes.

Gjennomføringsbudsjettet til svenskene har en utgiftsside på 13,1 milliarder svenske kroner. Inntektene er også på 13.1 milliarder svenske kroner, hvorav 50 prosent kommer fra IOC (allerede garantert), 20 prosent fra billettinntekter, 20 prosent fra lokale sponsorer og 10 prosent fra andre inntekter.

Hva så med OL-interessen i Norge?

I februar var det en fin markering av at det er 25 år siden de fantastiske idrettsdagene på Lillehammer i 1994. Det var magiske dager, Norge sto stille, det bandt oss sammen som folk, og vi var alle skikkelig stolte. Vi viste på ny verden vinterveien og vi gjorde det på en utrolig flott måte.

Etter at Oslo/Lillehammer-søknaden for 2022 ble trukket, skrev jeg en kronikk i Aftenposten med overskriften «Norsk idretts tapte mulighet». Det mener jeg fortsatt. Hadde vi stått løpet ut, hadde det i dag vært under tre år til ilden skal tennes.

Med OL/PL-jubileet er det ikke overraskende at diskusjonen om et nytt OL/PL i Norge kommer opp igjen. Jeg så på Debatten på NRK midt i februar hvor Jan Fredrik Karlsen på fem minutter fikk sagt alt det som skal sies for at vi bør søke om et nytt OL/PL. Større OL/PL-entusiast og et større engasjement for et nytt OL/PL er det lenge siden jeg har hørt.

Norge bør arrangere OL på ny

Og la meg være krystallklar på at jeg er 100 prosent enig med Jan Fredrik Karlsen i at Norge bør arrangere OL på ny. Det samme er jeg overbevist om at Ski-Norge mener. Eller som jeg sier de gangene jeg får spørsmål om et nytt OL/PL: Det er ikke skisporten og Norges Skiforbund det skal stå på. Vi har vært og vil være positive til norske OL/PL-søknader helt uavhengig av hvor det skal arrangeres og når.

Et nytt OL/PL vil være en fantastisk mulighet for å inspirere en ny generasjon, slik vi så OL/PL på Lillehammer inspirerte barn, ungdom og utøverne den gangen. Det er gjennom å inspirere, motivere og styrke de mange frivillige i hele Norge i deres innsats for norsk breddeidrett at vi også får de olympiske og paralympiske medaljevinnerne. Dette er og blir norsk idretts grunnfjell. På det samme grunnfjellet hviler også idrettens store betydning for folkehelsen.

Tiden ikke moden

Til tross for dette tror jeg ikke tiden er moden for en ny norsk OL/PL-debatt. Skal en eventuell fjerde norsk OL-søknadsprosess kunne ha håp om å lykkes, må det først skapes en nasjonal forståelse av hvilke muligheter for Norge som ligger i et slikt arrangement, og våre nasjonale politikere må være tydelige på at de deler norsk idretts entusiasme og står bak en ny eventuell fremtidig søknad.

Debatten rundt OL/PL-jubileet ga meg dessverre et déjà vu til debatten i 2014. Entusiastiske tilhengere med argumenter jeg har omtalt over, og motstandere som mener at det er altfor dyrt, og at IOC ikke har endret seg noe.

Derfor håper jeg Sverige lykkes. Lykkes både med å få tildelt OL/PL i 2026, men også med å gjennomføre på Sveriges premisser. Kun på denne måten vil vi kunne se at Agenda 2020 fungerer i praksis.

PS. Ryktene sier at USA med Salt Lake City kommer til å søke i 2030. Da vil neste mulighet være i 2034. Det gir oss god tid til å debattere en mulig ny OL/PL-søknad i Norge. Ingen grunn til å forhaste seg.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.