Norge må protestere mot nyvalget i Venezuela | Dag Mork Ulnes

  • Dag Mork Ulnes
President Nicolás Maduro holdt tale i Venezuelas høyesterett nylig.

Venezuela befinner seg på kanten av totalt sammenbrudd.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

President Nicolás Maduro har skrevet ut nyvalg med tre måneders varsel i et kynisk forsøk på å vise verden at han har et demokratisk sinnelag, slik at sanksjonene som USA og EU har innført, kan bli opphevet.

Fem-seks møter i en dialog i den Dominikanske republikks hovedstad mellom opposisjonen og regjeringen strandet 7. februar.

To sentrale spørsmål skiller partene.

1. Tiden partene skal ha til rådighet før et valg

Valg kan etter landets grunnlov skje etter seks måneder for å gi partene tid til å forberede seg og legge forholdene til rette for internasjonale valgobservatører. Regjeringen sa først at valget skulle finne sted innen tre måneder fra 5. februar, men senere ble datoen fastsatt til 22 april.

2. De internasjonale valgobservatørenes rolle

Regjeringens forslag uttrykker spesifikt at man kun vil tillate accompaniment «akkompagnement», ledsagelse, dvs. tilstedeværelse av observatører, som blir ledsaget rundt av representanter fra valgrådet (CNE) i valglokalene. Det gir ikke fri tilgang til rådata, uhindret og fri selvstendig adgang til valglokalene.
Dette kunne opposisjonens representant som var til stede, Julio Borges, ikke akseptere, i det hans rolle i dialogen har vært gjenstand for stor uenighet innen opposisjonen der deler har sterkt advart mot å delta i dialog.

Opposisjonen har protestert ved tidligere valg og folkeavstemninger mot at internasjonale valgobservatører ikke har fått fri tilgang til å sjekke valget etter gjeldende internasjonale regler.

Selv professor Jennifer McCoy, som representerte The Carter Center og som godkjente resultatene ved folkeavstemningen i 2004, skrev i The Hill 26. januar i år at valgene i Venezuela etter hvert har mistet all troverdighet på grunn av usikkerheten knyttet til selve prosessen.

Utestengte kandidater

Et tredje punkt som ikke har vært gjenstand for forhandlinger, er hvem som skal ha anledning til å stille som kandidater. To andre av de fremste opposisjonspolitikerne, Leopoldo Lopez og Henrique Capriles, er begge erklært av Maduro som utelukket fra å delta. Lopez sitter fengslet, og Capriles er anklaget for ulydig opptreden ifølge påtalemakten.

Et nytt og skjebnetungt valg som dette skal altså finne sted der det er muligheter for valgfusk, og det vil herske uklarheter omkring spillereglene.

Norges ansvar

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide fremmet ved FNs generalforsamling i høst en resolusjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de som kjemper for disse. Resolusjonen er den første i sitt slag som er blitt enstemmig vedtatt i FN.

Sammen med EU, USA og Lima-gruppen bør det påligge Norge et ansvar for aktivt å ta avstand fra Maduros forsøk på å føre både det venezuelanske folk og det internasjonale samfunn bak lyset og protestere mot et presidentvalg som skal skje på slike premisser som klart bryter med fundamentale menneskerettighetsprinsipper. Norge har også et ansvar for å yte humanitær bistand til det venezuelanske folk.

Interessert i å lese mer om forhistorien? Her er et par forslag:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.