Nytt regjeringskvartal: Hyggelig og verdig bydel? | Ole Richard Høisæther

 Alternativ utbygging av regjeringskvartalet.

Oslo Byes Vel var sterkt imot Y-blokken da den ble oppført, og foreslår nå at det spisse bygget i «Adapt» fjernes fra planen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Klagen over likebehandling av deltakerne og føringer i konkurransen som gjorde vinnerutkastet lett å velge, ble feid til side av Statsbygg i fjor høst. Siden har vinnerutkastet «Adapt» ligget til grunn for videre prosjektering på tross av tallrike protester mot svakhetene i prosjektet.

Arkitekt Gudmund Stokke, som leder vinner-teamet, klager i Aftenposten (16. februar) over retorikken hos alle som protesterer. Deretter er hans egen artikkel full av svulstig retorikk og selvros av eget prosjekt, som skal bli «…en verdig manifestasjon av det norske demokrati», dette er en «byreparasjon» (!) og skal bli et mer «vennlig og rolig» område enn Torggata og Karl Johan. (Er disse gatene urolige og uvennlige?)

Les også

Prosessen rundt det nye Regjeringskvartalet bør få konsekvenser | Didrik Hvoslef-Eide

Det sylspisse «signalbygget» står derimot opp som en urolig og uvennlig kniv, som forstyrrer og utfordrer Høyblokkens, ja, nettopp verdighet.

«Kniven» viderefører problemene som Y-blokken har gitt Deichman og andre naboer i over 50 år. Oslo Byes Vel var sterkt imot Y-blokken da den ble oppført, og foreslår nå at det spisse bygget i «Adapt» fjernes fra planen.

Les også

Aftenposten mener: Bra å unngå rettsmaraton om Regjeringskvartalet

Alternativ plan

Enden av Y-blokken som har Picassos kunst, kan beholdes som den er og stå som en informasjonspaviljong midt i en stor regjeringspark omkranset av kirker og departementer. Høyblokken kan beholde sin nåværende høyde, men Viksjøs fasadeutforming bør føres helt opp. Deichman kan med fordel innlemmes i kvartalet med nye bygningsvolum bakover. Stortingets tidligere direktør Hans Brattestå har foreslått at lokalene kan egne seg for Statsministerens kontor. Vi synes det er en god idé!

Utenriksdepartementet bør absolutt bli liggende der det er, og det er fullt mulig å bygge inn flere departementer i den nye utbyggingen på Filipstad. Som Kåre Willoch har påpekt: Byen har andre arealer enn midt i sentrum. Når USA kan flytte sin ambassade til Huseby (blant annet av sikkerhetsgrunner!), kan det kanskje være mulig å tenke «utenfor boksen» også når det gjelder Regjeringskvartalet? Kanskje også «Adapt» kunne prøve litt mer «to adapt»!

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.