Debatt

Så viktig er NRK | Steinar Larssen

  • Steinar Larssen
    Cand. polit, cand.philol, master i spesialpedagogikk
NRK er så viktig for det norske demokratiet at Norsk rikskringkasting på linje med andre allmennkringkastere i land som samarbeider med Europarådet og EU, er gitt et spesielt vern i Den europeiske menneskerettskonvensjonen, skriver innleggsforfatteren.

«NRK er i ferd med å bli en alvorlig trussel,» sier topplederne. Uttalelsen blir spesiell med tanke på det vernet som allmennkringkastingen er gitt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

NRK er så viktig for det norske demokratiet at Norsk rikskringkasting på linje med andre allmennkringkastere i land som samarbeider med Europarådet og EU, er gitt et spesielt vern i Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Hensikten er å sikre ytringsfrihet og demokratiutvikling.

Allmennkringkasting er altså etablert som et velferds- og samfunnsgode.

Spesiell uttalelse fra toppledere

I et slikt perspektiv må en også vurdere utspillet fra topplederne i de største kommersielle medieselskapene 15. august.

Ifølge Dagens Næringsliv uttaler konsernsjefen i Schibsted, Rolv Erik Ryssdal, konsernsjefen i Polaris Media, Per Axel Koch, Amedias konsernsjef Are Stokstad, konsernsjef Dag Sørsdahl i Aller, administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO og administrerende direktør Randi Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening det følgende: «NRK er i ferd med å bli en alvorlig trussel. Danmark, Sverige og Finland har forstått at statskringkasterne må tøyles for ikke å ødelegge for de private mediebedriftene.»

Uttalelsen fra disse topplederne blir spesiell med tanke på det vernet som allmennkringkastingen er gitt.

Medieforskere: NRK bidrar positivt

10. april i år leverte Medietilsynet en 190 siders rapport med tittelen «NRKs bidrag til mediemangfoldet. En analyse av NRKs bidrag til innholds- og bruksmangfoldet, NRKs samarbeid med andre medieaktører og konkurransemessige virkninger av NRKs nyhets- og aktualitetstilbud på nett».

Les også

  1. Ny rapport fra Medietilsynet: Å svekke NRK løser ingen problemer | Mari Velsand

  2. Konkurrentene ser med bekymring på ny NRK-rapport


I en av sine hovedkonklusjoner i rapporten slo Medietilsynet fast at NRK bidrar positivt til mediemangfoldet gjennom å oppfylle sitt allmennkringkastingsoppdrag. Anerkjente norske medieforskere fant ikke grunnlag for å kritisere NRK.

Ideologisk kampanje

Ifølge rapporten fra Medietilsynet er de største kommersielle medievirksomhetene i Norge, i likhet med flere andre land, eid av utenlandske aktører. De har bevisst arbeidet for å styrke sin posisjon på bekostning av NRK.

Norske medier har formidlet disse utspillene som om de er særnorske. Men de er ikke det. Bak utspillene også mot NRK, står det en samkjørt, europeisk kampanje der retorikken er presis den samme både i Finland, Tyskland, Danmark, Hellas og Nederland.

I Sveits har allmennkringkasterens rolle vært tema i en folkeavstemning. Over 70 prosent av sveitserne stemte for å ivareta allmennkringkastingen. Men det passer ikke medieselskapene å fortelle dette. Danmark Radios tidligere nyhetsdirektør Ulrik Haagerup stemplet derfor kampanjen mot allmennkringkasterne som falsk.

Også i Norge er kampanjen ideologisk og basert på liberalistisk markedspolitikk der NRKs rolle skal reduseres til fordel for private selskap og internasjonale investorer.

Skal være et felles gode

Ingen av de statlige allmennkringkasterne har som mål at de skal skape overskudd. De skal være et felles gode, med et bredt og allsidig programtilbud. Men Høyre/Frp-regjeringen har som mål, ifølge Aftenposten 8. april 2017, å begrense NRKs mulighet «til å svekke frie institusjoners aktivitetsgrunnlag».


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. NRK