Debatt

Forskning tyder på at de fleste menn ønsker seg barn og familie | Kari Skrede

 • Kari Skrede
  forsker emerita

Jeg forstår at å bli omtalt som gruppen «ikke-valgt», kan oppleves som sårende. Men reproduksjonsprosessen er ingen søndagsskole, hverken i dyreverdenen eller for mennesket, skriver Kari Skrede. WIRACHAIPHOTO / Shutterstock / NTB scanpix

Anekdotisk synsing på grunnlag av egen bekjentskapskrets er ikke veien å gå.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenpostens Ingunn Økland fyrer 7. august av en bredside mot forskning jeg har utført om menns familieetablering og foreldreskap. Hun hevder at jeg setter taperstempel på barnløse menn.

Jeg forstår at å bli omtalt som gruppen «ikke-valgt», kan oppleves som sårende. Men reproduksjonsprosessen er ingen søndagsskole, hverken i dyreverdenen eller for mennesket.

Det er ikke noe nytt for de siste årtiene at det er sosioøkonomiske forskjeller i familieetableringen.

Kjønnsforskjellene tydeligere i etterkrigstiden

Demografiske studier på data fra folketellinger og andre tilgjengelige kilder tilbake til 1800-tallet viser at menn med gode ressurser (store gårder, skog eller annen vellykket næringsvirksomhet) oftere var gift enn menn fra beskjedne kår.

Kari Skrede Arnfinn Pettersen/Humanist

Med utdanningssamfunnet som vokste frem i etterkrigstiden, ble kjønnsforskjellene i familieetableringsmønsteret tydeligere. For kvinner er andelen barnløse høyest blant høyt utdannede og lavest blant dem med kort utdanning. For menn er det akkurat motsatt.

Dette er et veletablert funn, både for Norge og for mange andre vestlige i-land.

Det nye for de seneste tiårene er at de sosioøkonomiske forskjellene i barnløsheten er forsterket for menn, mens de er blitt noe mindre for kvinner.

Solid empirisk grunnlag

Forskningen som Økland henter sine sitater fra, ble utført i Statistisk sentralbyrå på begynnelsen av 2000-tallet. Vi hadde et solid empirisk grunnlag i registerdata om alle menn født i Norge i utvalgte fødselskull fra 1940 til 1970. Vi fulgte mennene over livsløpet fram til 2000, med data om familie (registrerte barn, giftermål, skilsmisser og nye ekteskap), om gjennomført utdanning og om årlig inntekt fra skatteregisteret.

Les Ingunn Øklands kommentar:

Les også

Barnløse menn presses inn i offerrolle

Ett av de sentrale funnene var at barnløsheten for menn ved 40 års alder økte markert for menn i de yngre fødselskullene (født etter 1950) sammenlignet med kullene som vokste opp i den tidlige etterkrigstiden. Aller mest markert var økningen i barnløshet for menn med kort utdanning.

Registerdata gir solid empirisk grunnlag for svar på spørsmål som kan analyseres med denne type data, men gir ingen holdepunkter om innholdet i menneskenes hoder og hjerter. Denne formen for undersøkelser gir derfor bare en del av bildet.

Vi trenger mer forskning

Jeg er helt enig med Økland i at barnløshet for menn kan være både frivillig og ufrivillig. Jeg støtter henne varmt i at vi trenger mer forskning om disse spørsmålene.

Det kan godt være at andelen menn som er frivillige barnløse har økt i yngre generasjoner. Anekdotisk synsing på grunnlag av egen bekjentskapskrets er imidlertid ikke veien å gå.

Det som finnes av forskning på feltet, tyder på at de fleste menn ønsker seg barn og familie. Vi trenger mer forskning om hva som skjer om disse ønskene ikke blir oppfylt. Peder Kjøs gir i sitt innlegg i Aftenposten 9. august noen kommentarer som inspirerer for det.

Les mer om

 1. Barnløshet

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Ingunn Økland: «Hvorfor er Peder Kjøs bare interessert i barnløse menn hvis de er bitre?»

 2. DEBATT

  Menn ønsker seg barn, men med visse forbehold

 3. DEBATT

  Utenfor kultureliten står mange menn og er lei seg fordi de ikke får barn

 4. DEBATT

  «Jeg må nesten gå nå, jeg må hente i barnehagen.» Midt i et møte.

 5. DEBATT

  Skal barna ta ansvaret for at vi har laget et arbeidsliv der det ikke er plass til dem?

 6. DEBATT

  Hvordan kan Oslo leve med en ulydig og lite lydhør holdning hos etater?