Norge får en regjering med svar på de utfordringene landet må møte. Det er jeg glad for. | Erna Solberg

  • Erna Solberg
Vi ønsker et samfunn med fortsatt små forskjeller og høy tillit, skriver Erna Solberg.

Økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft og trygghet er våre fire hovedsatsinger.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Utgangspunktet da jeg satt meg ned sammen med Siv, Trine og Kjell Ingolf, var et Norge som går bra. Lav arbeidsledighet. Gode tider for bedriftene. Elevene lærer mer i skolen. Forsvaret styrkes. Helsekøene kuttes. Dette er det Norge som vi har vært med på å forme de siste fem årene. Men landet står overfor noen utfordringer.

Høyre og regjeringens prosjekt har siden 2013 vært å ruste Norge for fremtidens utfordringer. Vi blir flere eldre, og vi vet at oljen en dag vil ta slutt. At folk lever lenger er bra. Men skal våre barn og barnebarn kunne nyte godt av den samme velferden som vi har i dag, må velferdsstaten styrkes gjennom omstilling.

Les også

Abort. Barnetrygd. Rusreform. Asyl. Pelsdyr. Elbil-fordeler. Bompenger. Slik ble kompromissene.

Økonomisk bærekraft

De fire ikke-sosialistiske partiene har sammen ført en politikk for å sikre velferdssamfunnets bærekraft. Vi har gjennomført noen store, strukturelle reformer. Kommunereformen, med færre og sterkere kommuner, er et eksempel. Videreføringen av pensjonsreformen til offentlig sektor er et annet.

Vi gjennomfører en inkluderingsdugnad for å sørge for å få flere i arbeid. Vi har satt i gang et lærerløft og satset på tidlig innsats for de minste elevene. I tillegg sikrer et integreringsløft at nyankomne lærer seg norsk og raskt kommer seg på arbeidsmarkedet.

Hensikten med disse og de andre reformene er et bærekraftig velferdssamfunn, økonomisk, miljømessig og sosialt. Dette er også grunnlaget for Granavolden-plattformen.

Torsdag presenterte tre partiledere og en nestleder plattformen for Erna Solbergs flertallsregjering.

Miljømessig bærekraft

Et bærekraftig samfunn innebærer også et grønt og klimavennlig samfunn. Firepartiregjeringen har satt ambisiøse mål for kutt av klimagassutslipp, samtidig som vi sørger for økonomisk vekst. Prinsippet om at den som forurenser skal betale ligger fast. Samtidig vil vi stimulere til utvikling av ny, grønn teknologi, og premiere dem som velger innovative og klimavennlige løsninger.

Oljenæringen er en viktig næring for landet, og det kommer den til å være i lang tid. Samtidig vet vi at oljen en dag vil ta slutt. Derfor må vi nå legge grunnlaget for at andre næringer kan etableres, vokse og bidra til velferdssamfunnets bærekraft. Investeringene i bedre infrastruktur over hele landet er avgjørende for at varer kan fraktes og selges både her hjemme og ute i verden.

Regjeringen vil gjøre det lettere å skape flere jobber. Vi skal ha flere som bidrar til statsbudsjettet og færre som lever av statsbudsjettet.

Les også

Storfavoritt til å bli ny KrF-leder, men skal diskutere hjemme først

Sosial bærekraft

At vi stoler på hverandre og snakker med hverandre er viktige faktorer for at vi som nasjon lykkes. Vi ønsker et samfunn med fortsatt små forskjeller og høy tillit, et samfunn med redusert fattigdom og økte muligheter. Dette er den sosiale bærekraften. En god skole som gir alle elever de samme mulighetene, uavhengig av foreldrenes bakgrunn, er selve grunnlaget for sosial mobilitet og mot utenforskap.

Dette er ikke minst viktig for at innvandrere kan bidra og delta i samfunnet. Derfor gjennomfører regjeringen et integreringsløft. En vellykket integrering er også avhengig av at det ikke kommer for mange. Derfor må innvandringen møtes med en restriktiv, rettssikker og ansvarlig politikk.

Les også

Politisk redaktør Trine Eilertsen kommenterer: Erna Solberg får sin historiske regjering. Den får en historisk dårlig start

Trygghet

Forsvaret må styrkes i møte med en mer usikker internasjonal situasjon.

Friheten vi nyter kommer under forutsetning av grunnleggende sikkerhet for innbyggerne. Rettsstaten er et viktig prinsipp, og et viktig prinsipp for alle de fire partiene.

Kriminalitet og en følelse av manglende sikkerhet bidrar til å skape utrygghet i samfunnet. Et sterkt og effektivt politi, samt et troverdig og slagkraftig forsvar er forutsetninger for et fritt samfunn.

Disse fire områdene, økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft og trygghet, er regjeringens hovedsatsinger. Norge får en regjering med svar på de utfordringene landet må møte. Det er jeg glad for.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.