Debatt

Feil om kontroll av våpeneksport

  • Ine Eriksen Søreide
    Ine Eriksen Søreide
    Utenriksminister (H)
Lekkasjer av gradert informasjon er alvorlig og et brudd på sikkerhetsloven. Det kan neppe overraske Aftenposten, skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

I Aftenpostens lederartikkel 4. mai fremkommer det flere påstander og feil det er nødvendig å rette opp i.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I desember 2017, etter to måneder som utenriksminister, besluttet jeg på vegne av regjeringen å stanse adgangen til eksport av våpen og ammunisjon, såkalt A-materiell, til De forente arabiske emirater (FAE). Beslutningen ble tatt som et føre-var-tiltak fordi situasjonen, særlig knyttet til Jemen, var uoversiktlig. Praksis for eksport av annet forsvarsmateriell til FAE, som kommunikasjonsutstyr, bilde- og videoutstyr, elektronisk utstyr eller beskyttelsesutstyr (såkalt B-materiell) ble også kraftig innskjerpet.

Fra 2019 har hovedregelen vært at nye lisenser for eksport av B-materiell ikke gis. Regelverket er omfattende og strengt og praktiseres restriktivt. I 2009 åpnet den daværende rødgrønne regjeringen for eksport av våpen og ammunisjon til FAE. Eksporten pågikk frem til regjeringen først suspenderte den i 2016 og deretter stoppet den i 2017. At vi tok beslutningen om å stanse adgangen til å eksportere våpen og ammunisjon til FAE, opplever jeg det er bred støtte til i Stortinget.

Vi er alle enige om at vi ikke ønsker at norske våpen eller annet forsvarsmateriell skal brukes i krigen i Jemen. Det foreligger ikke informasjon om at norsk forsvarsmateriell er kommet på avveie og blitt brukt i Jemen. Påstander om at det kan ha skjedd, tas svært alvorlig av UD og følges opp. I stedet for å «avfeie», som Aftenposten feilaktig hevder, går vi inn i påstandene.

Det foreligger ikke informasjon om at norsk forsvarsmateriell er kommet på avveie og blitt brukt i Jemen.

I 2018 ble det fremsatt slike påstander. Vi gjorde derfor grundige undersøkelser. Hverken gjennom samtaler med vedkommende som kom med påstanden, eller gjennom undersøkelser via våre ambassader, delegasjoner og internasjonale nettverk, kunne påstanden verifiseres. Heller ikke andre kilder kunne gi informasjon som underbygget påstanden. Og hverken FN-rapporter eller Riksrevisjonens undersøkelser har informasjon som indikerer at norsk forsvarsmateriell skal ha blitt brukt av de krigførende partene i Jemen.

Regjeringen ønsker åpenhet og debatt om eksport av norsk forsvarsmateriell. Norge har et strengt regelverk og en restriktiv praksis for eksportkontroll. Regjeringen fremmer hvert år en stortingsmelding om eksport av norsk forsvarsmateriell, som debatteres. Der fremkommer både verdien av den årlige eksporten, hvilke land det eksporteres til, innenfor hvilke kategorier materiell eksporteres og også avslag som er gitt på lisenssøknader. Det omfattende regelverket for eksportkontroll er også del av meldingen.

Hovedpoengene i den graderte rapporten fra Riksrevisjonen, inkludert kritikken fra og hovedkonklusjonene, er også tilgjengelige i den offentlige versjonen. Stortinget har selvfølgelig også hatt tilgang til den graderte versjonen. Det har de hatt i flere måneder.

Vi har hatt full åpenhet overfor Riksrevisjonen og Stortinget i denne saken. Regjeringen har vært opptatt av at de som skal ha tilgang til informasjonen, har det. Riksrevisjonen har hatt tilgang til all informasjon, alle dokumenter og vurderinger som er gjort, som grunnlag for sin rapport. Både Riksrevisjonen og Stortinget har et godt grunnlag for behandlingen av saken, inkludert den graderte informasjonen.

Aftenpostens påstand om at jeg i denne saken skulle være mest bekymret for at gradert informasjon har kommet ut, er både urimelig og direkte feil. Men det er mitt ansvar å påpeke at lekkasjer av gradert informasjon er alvorlig og et brudd på sikkerhetsloven. Det kan neppe overraske Aftenposten.

Les også

  1. Aftenposten mener: Søreide har et forklaringsproblem

  2. Hemmeligstemplet dokument: UD tillot våpeneksport til Emiratene selv om landet brøt folkeretten

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Våpen
  2. Riksrevisjonen