Vi må ha tillit til sikkerhetsgraderinger

  • Helge Rager Furuseth
Nasjonal sikkerhetsmyndighet har opprettet tilsynssak etter Aftenpostens omtale av sikkerhetsgradert informasjon om norsk våpeneksport. Bilde fra NSMs lokaler.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet kan ikke la være å føre tilsyn med etterlevelsen av sikkerhetsloven.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Norsk PEN opprettholder 27. mai oppfordringen om at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skal droppe tilsynssaken etter at Aftenposten publiserte sikkerhetsgradert informasjon om norsk våpeneksport. De mener tilsynet kan ha en «nedkjølende effekt» på kilder. NSM kan ikke la være å føre tilsyn med etterlevelsen av sikkerhetsloven.

Sikkerhetsgradering skal brukes når nasjonale sikkerhetsinteresser kan skades hvis opplysninger av betydning for vår suverenitet, territorielle integritet, demokratiske styreform og overordnede sikkerhetspolitiske interesser blir kjent. Eieren av informasjonen vurderer om informasjon skal graderes og om den kan nedgraderes.

Metoder og kilder

For utenforstående kan gradering noen ganger fremstå merkelig, men det er ikke alltid opplysningene i seg selv som må graderes. At man er i besittelse av opplysningene, kan si noe om metoder eller kilder, som i seg selv må beskyttes. Offentliggjøring kan avsløre samarbeid med andre land eller kilder. I ytterste konsekvens kan liv og helse rammes.

Andre ganger forpliktes vi til å beskytte informasjon fordi andre land har gradert den. Offentliggjøring skader tilliten til Norges sikkerhetsmessige samarbeid med andre. At noen har bedt om avgradering, betyr ikke at disse kjenner konteksten godt nok til å vurdere beskyttelsesbehovet. Det er derfor viktig at loven følges, uavhengig av hva man mener om den.

Informasjonseier skal sikre at bruk av gradering ikke gjøres av bekvemmelighetshensyn fordi man vil unngå offentliggjøring. Slik feil- eller overgradering er ødeleggende for nødvendig tillit til loven, og det er noe vi også undersøker i våre tilsyn.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.