Hele landet må stenges ned for å stoppe pandemien

  • Bjørg Marit Andersen
Debattanten mener at vi trenger felles tiltak over hele landet for å slå ned det såkalte villviruset som i Norge først ble oppdaget i Nordre Follo.

En konsekvent stopp av smittespredningen vil føre til at viruset dør ut.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det er alvorlig at en farligere variant av koronaviruset har fått fotfeste i Norge. Det er bra at helsemyndighetene vil slå ned mutasjonsviruset raskt for å stoppe den pågående spredningen av koronaviruset.

Men Follo-varianten av det britiske mutantviruset er allerede blitt «villvirus» uten kjent smittekilde. I skrivende stund er 70 tilfeller påvist i Sør-Norge, ifølge Folkehelseinstituttet.

Det har trolig allerede spredt seg med militærøvelser (Nato) nordpå og på vinterfisket med mange arbeidsinnvandrere.

Viruset kommer inn i Norge med reisende, dagpendlere, annen ferdsel og til dels med fri ferdsel over alle grensene. Det spres videre ved lokal mobilitet, arbeidspendling, vinterferier, påskeferier og hytteferier. Det påvises først når symptomene dukker opp blant eldre og sårbare.

Å stenge ned deler av regionen der villviruset er oppdaget, vil være like fåfengt som å fange kongens harer, i alle fall for å slå ned et svært smittsomt virus med ukjente smittekilder og uvanlig rask og stille spredning.

Les også

Ny metode mot den britiske virusvarianten: – Nå skal det gå raskere

Kampen mot viruset tapes stadig

I ett år har koronaviruset stadig dukket opp helt uventet mange steder i landet, noe som har ført til en rekke varierte og delvis motstridende smitteverntiltak.

Det er frustrerende og uheldig når kampen mot viruset stadig tapes. Folk blir utslitte og leie av stadig nye tiltak, økonomien skranter og barn og unge i barnehager og skolevesenet lider.

Helsemyndighetene har på imponerende kort tid laget en smittevernkur for Follo-området og kommunene rundt for å stoppe viruset.

Men for å stoppe viruset er det helt nødvendig at kuren utvides til hele landet med strakstiltak i to-tre uker. Målet må være fullstendig stopp av spredningen av viruset og dets varianter. Følgende tiltak er sentrale:

• En nasjonal to–tre ukers nedstenging for å stoppe all spredning av koronaviruset.

• Hele landet stenges ned på samme måte som i mars 2020.

• Tiltakene gjennomføres som nasjonale påbud.

• Grensene stenges for alle. Ingen dagpendling over grensen eller andre unntak for grensekontroll og karantene.

• Arbeidsinnvandrere kan fortsette å arbeide i Norge, men kan ikke reise frem og tilbake til hjemland.

• Trygg avstand økes til minst 2 meter på alle offentlige steder som transport, matbutikk, apotek, bensinstasjon osv., og ventilasjon av rom sjekkes.

• Munnbind pålegges for alle i offentlige rom og arealer.

• Munnbind pålegges for alle som arbeider med pasienter i sykehus, sykehjem, i hjemmesykepleien og på helsestasjoner. Åndedrettsvern (P3-maske) og smittevernutstyr brukes av alle som arbeider med mistenkt eller påvist covid-19- pasient.

• Karantene og isolasjon økes til minst 14 dager. Negativ virustest kreves etter endt karantene/ isolasjon før erklæring om smittefri.

• Testing og smitteoppsporing intensiveres, og det sjekkes for varianter.

• Vaksinasjon intensiveres og sikres med hensyn til vaksineteknikk, effekt og bivirkninger.

Les også

Dette er tiltakene for Oslo og omegn

Tiltakene gir rask effekt

Effekten vil komme i løpet av to–tre uker hvis smitteverntiltakene gjennomføres komplett i hele landet, ikke bare stykkevis og delt slik det har vært til nå. Å holde seg i ro på ett sted vil fort dempe virusets evne til å overleve og spre seg.

Kronisk virusutskillelse er ikke et problem. Det dør og forsvinner etter akuttfasen hos de fleste. Derfor vil en konsekvent stopp av smittespredningen føre til at viruset dør ut. Målet må være færre enn 10 nysmittede pr. dag i Norge.

Alle vil ha nytte av en «hvilepause» nå. Når en nasjonal nedstenging er gjennomført, vil en godt planlagt, gradvis gjenåpning av samfunnet gi et mer tilrettelagt og forutsigbart liv for folk flest.

Det fortjener vi alle.