Jeg etterlyser redelighet og respekt i fortellingen om Oslo-skolen

  • Bente Fredheim
Ifølge byråd Inga Marte Thorkildsen (t.h.) og utdanningsdirektør Marte Gerhardsen har etatsledelsen organisatorisk stått «stille» i 18 år. Det er ikke troverdig, skriver Bente Fredheim.

Byråden og utdanningsdirektøren forteller villedende historier om min tidligere arbeidsplass.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Som nyslått pensjonist fra 2021 etter 19 år i Utdanningsetaten tar jeg ordet i debatten om hva som skjer i Oslo-skolen.

Jeg er «ute» og ikke redd for å ytre meg, bli satt på sidelinjen, bli dumpet i en uspesifisert jobb eller trenge advokatbistand. Jeg har sett store menneskelige belastninger.

Jeg har vært områdedirektør for skoler i de østre bydeler og fagopplæringssjef. Jeg har samarbeidet med skoleledere, lærere og tillitsvalgte i årevis og vet hva de står i.

Villedende historier om min tidligere arbeidsplass, før Gerhardsen-skolen, fortelles nå. Det gjøres av en byråd som har svært mye å forsvare, og av en direktør med minimal kunnskap om Oslo-skolen.

I likhet med andre virksomheter hadde Utdanningsetaten forbedringspotensial. Men byråd Inga Marte Thorkildsens (SV) og direktør Marte Gerhardsens negative omtale er respektløs og uredelig.

Jeg har sett store menneskelige belastninger, skriver Bente Fredheim (bildet). Hun har vært områdedirektør for skoler i de østre bydeler og fagopplæringssjef.

Trussel mot faglighet

Nylig har tre ledere i etaten enten sluttet eller stilt sin stilling til disposisjon. Den ene, en divisjonsdirektør, hadde stillingen i fire måneder.

Gerhardsen kommenterte at det var trist, men ikke uvanlig. Det har hun rett i. Omtrent samtlige ledere i en stor pedagogisk enhet har forlatt sine stillinger. Et samlet kompetansemiljø på elevenes læringsmiljø har takket for seg.

Innsatser innen fag og ferdigheter er oppløst, som begynneropplæringen for de yngste elevene.

Dette er en trussel mot faglighet og likeverdig opplæring i fellesskolen. Det skjer under et rødgrønt byråd, med en skolebyråd fra SV.

De kaller det en tillitsreform. Det går feil vei, sa mobbeombudet i et intervju i juni 2020 og viste til økt mobbing og dårlig skolemiljø.

Nærmere 100 rektorer har varslet byråden og direktøren om sine bekymringer for elevene. Rektorer har i en kronikk i Aftenposten karakterisert Oslo-skolen som en førerløs farkost.

Les også

Debattinnlegg: Utdanningsdirektørens merkelige metode

Bekymrer meg for osloelevene

Jeg har vært politisk aktiv i Arbeiderpartiet i en årrekke og arbeidet for likeverdige vilkår for barn og unge.

Kunnskap trumfer alt, sa Jens Stoltenberg. Det har jeg erfart. Derfor har den flerkulturelle, ambisiøse Oslo-skolen vært en særlig meningsfull arbeidsplass. Derfor bekymrer jeg meg nå for Oslo-elevene.

Kunnskapsløshet eller alternative fakta? Det er et relevant spørsmål. Marte Gerhardsens telling av direktører tør være kjent, ikke minst som «utdanningsetatsmatte» i NRKs Nytt på nytt.

Villedende er også direktørens «nyhet» om at norskspråklige ferdigheter nå skal prioriteres i Oslo-skolen. Norskspråklige ferdigheter har vært prioritert i Oslo-skolen fra begynnelsen på 2000-tallet. Da var Trine Skei Grande (V) og Kjell Veivåg (V) byråder.

Ikke troverdig at har stått «stille»

Ifølge Thorkildsen og Gerhardsen har etatsledelsen organisatorisk stått «stille» i 18 år. Det er ikke troverdig om en etat som har:

  • Håndtert tidenes største elevtallsøkning
  • Realisert skoleanlegg for mange milliarder
  • Etablert en sommerskole med over 20.000 elever
  • Bedret elevenes læring
  • Kraftig økt andelen elever med «fullført og bestått» videregående opplæring

Oppsiktsvekkende er også byrådens og direktørens selektive bruk av fakta fra en arbeidsmiljøkartlegging høsten 2018.

De unnlater systematisk å nevne styrkene ved arbeidsmiljøet i sine hyppige omtaler. Dette er misbruk av undersøkelsen. Trolig blir iveren etter å sverte den forrige ledelsen for sterk.

Ifølge rapporten var det flere styrker ved arbeidsmiljøet: Høy kompetanse. Faglig dyktighet og kvalitet. En profesjonelt drevet etat som de ansatte var stolte av. Støttende kolleger med mye humor og trivsel. Et godt forhold til nærmeste leder.

Omskriver historien

Kommunens egen medarbeiderundersøkelse (10-Faktor) ble gjennomført samtidig og med gode resultater. Blant annet på faktorer som beskriver en tillitsbasert kultur, ifølge fagmiljøet.

Thorkildsen og Gerhardsen nevner heller ikke disse resultatene. De omskriver historien. Jeg etterlyser redelighet og respekt i fortellingen om Oslo-skolen.

Byråd Thorkildsen sa til Dagsavisen 23. august 2018 at hun skulle snu Oslo-skolen, snu et tankskip. Samme høst kolliderte fregatten og krigsskipet KNM Helge Ingstad med tankskipet Sola utenfor Øygarden. Krigsskipet hadde mistet styringen. Sånn kan det gå.