Debatt

Hvor lenge bør mødre fullamme? | Bjørke Monsen, Torsvik og Markestad

  • Anne-lise Bjørke Monsen
  • Ingrid Torsvik
  • Trond Markestad
Ny forskning tyder på at tidlig eksponering for annen mat beskytter mot allergi, skriver artikkelforfatterne.

Det er gunstig å begynne med tilskudd av annen mat når barna er rundt fire måneder gamle. Helsedirektoratets anbefalinger bør endres.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Helsedirektoratet har meldt at de kommer med nye anbefalinger om spedbarnsernæring og at de vil opprettholde rådet om fullamming frem til seks måneders alder, bortsett fra tilskudd av vitamin K, som barna får som sprøyte like etter fødselen, og vitamin D, som anbefales fra fire ukers alder.

Dette rådet stammer fra 2001 og er i tråd med anbefalingene fra WHO.

Mat ved fire måneder

Det er mange grunner til å anbefale langvarig fullamming i lavinntektsland.

Vi støtter også rådet om at norske mødre bør fullamme de første fire månedene og fortsatt amme gjennom barnets første leveår.

Men vi mener at det er gunstig å begynne med tilskudd av annen mat fra ca. fire måneders alder.

For det første er det bare 15-20 prosent av mødrene som lykkes med å fullamme i seks måneder, til tross for sterke oppfordringer gjennom mange år.

Anne-Lise Bjørke Monsen.

Vi erfarer at mange mødre bærer på skyldfølelse for at barna utsettes for en helserisiko dersom de gir annen mat tidligere.Det er det ingen grunn til.

For eksempel har det vært påstått at langvarig fullamming beskytter mot allergi. Ny forskning tyder tvert om på at tidlig eksponering for annen mat beskytter mot allergi.

I sin anbefaling lener Helsedirektoratet seg sterkt på en sammenstilling av studier som ble gjennomført for flere år siden.

Slik vi leser denne oversikten, viser den at fullamming i seks måneder i stedet for tre–fire måneder ikke har noen helsemessige gevinster i høyinntektsland som Norge.

I mellom— og lavinntektsland kan fullamming i seks måneder gi en viss beskyttelse mot diaré, men samtidig øke risikoen for jernmangel.

Ingrid Torsvik.

Alle studiene var observasjonsstudier, og det ble ikke tatt blodprøver, bortsett fra at jern ble målt i noen få. Slike studier kan ikke avsløre mangler med mindre de fører til åpenbar sykdom.

Jernmangel ved langvarig amming

En kropp i rask vekst trenger en rekke vitaminer og spormetaller for at stoffskiftet skal skje normalt.

Det er krevende å gjennomføre studier der en måler nivåene av slike substanser i blodet, og særlig er det vanskelig å undersøke betydningen av lave nivåer.

Flere har funnet at langvarig amming kan føre til jernmangel.

En islandsk studie viste at jernnivået hos seks måneder gamle barn var høyere dersom de hadde fått tilleggskost fra fire måneders alder.

Trond Markestad.

Andre har funnet at lavt jernnivå påvirker nervesystemet negativt i spedbarnsalderen, og den amerikanske barnelegeforeningen har siden 2010 anbefalt at barn som fullammes ut over fire måneder, bør få jerntilskudd. Vi har vist at 66 prosent av fire måneder gamle fullbårne barn som ammes, har lave blodnivåer av vitamin B12.

Blant ellers friske spedbarn som var motorisk sene, men ikke unormalt sene, og hadde lavt nivå av vitamin B12, har vi gjennomført en dobbelt-blind intervensjonsstudie der halvparten fikk B12.

Hverken foreldrene eller legen som undersøkte barna før og én måned etter studiestarten, visste hvem som hadde fått vitaminet.

Barna som hadde fått vitamin B12 utviklet seg raskere enn de andre denne måneden.

Ikke påvisbar gevinst

Vitamin B12, jern og andre vitaminer og spormetaller er viktige for blant annet hjernens og nervesystemets funksjon og utvikling.

Vi vil presisere at vi ikke vet om en kortvarig mangel på slike mikronæringsstoffer har betydning for utviklingen på sikt, men studiene illustrerer at fullamming i seks måneder ikke nødvendigvis er optimal ernæring.

Studiene illustrerer at fullamming i seks måneder ikke nødvendigvis er optimal ernæring

All den tid det ikke er vist at fullamming i seks måneder har noen påvisbar helsemessig gevinst fremfor fullamming i fire måneder, mener vi at nye studier om risiko for mangel på vitaminer og spormetaller bør veie tungt, og at anbefalingene bør endres til å starte tilleggskost, som er rik på ulike vitaminer og spormetaller, fra ca. fire måneder.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Debatt
  2. Helse
  3. Amming