Lovlige lovbrudd | Siri Martinsen og Hanne Kristin Rohde

Det finnes ikke noe regelverk, lov eller forskrift for pelsdyroppdrett som kan hindre de problemene som oppstår for rev og mink i bur, skriver innleggsforfatterne.

Landbruksministeren kan ikke gjemme seg bak dyrepolitiet hver gang pelsdyrdebatten kommer opp. Ansvaret for at pelsdyrene lider er hans eget.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Dyr skal beskyttes mot unødige påkjenninger, sier Dyrevelferdsloven. Men den komplett unødige påkjenning det er å leve hele livet i trange nettingbur for å bli til et pynteprodukt, foregår fortsatt for hundretusener av dyr årlig – med lovens godkjennelse.

Spriket mellom Dyrevelferdslovens krav og det man kan tillate seg å utsette rev og mink for på norske pelsfarmer, er stort.

Forskriften for pelsdyrhold står altså i sterk kontrast til loven den er hjemlet i.

Reglene sikrer ikke dyrevelferd

Den norske veterinærforeningen har satt ord på dette: «Veterinærforeningen mener at dagens pelsdyrhold åpenbart er uforenelig med dyrevelferdslovens krav i §§ 22-24.»

Disse paragrafene handler om at dyr bare skal holdes av mennesker hvis det kan gjøres på en forsvarlig måte, at dyr holdes i miljøer som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov og at dyrene skal ha god helse og velferd.

Les også

Stadig flere steller dårlig med dyrene sine. Mattilsynet med rekordmange tips om vanskjøtsel

Alle disse essensielle kravene i loven brytes av norsk pelsnæring. De brytes ikke ved at noen lurer seg unna reglene, men ved at næringen følger forskriften. Det er ikke lovbruddene som Mattilsynet har dokumentert gjentatte ganger, men driften i seg selv, som er bakgrunn for veterinærfaglig kritikk.

Veterinærinstituttet uttaler at reglene ikke sikrer dyrevelferd, og Mattilsynet har uttalt at de tviler på at man vil klare å oppnå regler som gjør det.

Det finnes ikke noe regelverk, lov eller forskrift for pelsdyroppdrett som kan hindre de problemene som oppstår for rev og mink i bur.

Politikernes ansvar

Derfor er heller ikke dyrenes lidelse først og fremst næringens ansvar – det er, selvfølgelig, politikernes.

Det helt avgjørende spørsmålet er om det er etisk forsvarlig å la dyrene fødes til et plaget liv i fangenskap med norsk lov som alibi. En rekke land har endret sitt lovverk fordi svaret på dette spørsmålet er nei.

Siri Martinsen.

Sverige, Storbritannia, Østerrike, Sveits, Italia, Danmark, Kroatia, Tyskland og Nederland har alle enten forbudt, delvis forbudt eller er i gang med å forby pelsdyroppdrett.

Nederland forbød landets minkoppdrett mens de fortsatt var blant verdens største mink-produsenter. Pelsbransjen i Nederland gikk til rettssak mot staten – en sak som endte med at farmerne ikke kunne kreve erstatning. Retten slo fast at myndighetene var i sin fulle rett til å forby pelsdyroppdrett.

Her i Norge har lovavdelingen i Justisdepartementet slått fast at det samme gjelder for Norge – pelsdyroppdrett kan avvikles uten noen form for «kompensasjon» fordi et forbud ivaretar en viktig samfunnsinteresse.

Norges lover skal beskytte dyr

Når NOAH lørdag 21. oktober for 14. år på rad samler tusenvis til fakkeltog mot pels, er det fordi folk forventer at også Norges lover skal beskytte dyr mot unødig lidelse.

Hanne Kristin Rohde.

Vi forventer at faglige råd og folkeopinion skal ha innflytelse på lovgiverne slik at vi kan ha lover vi er stolte av – ikke lover vi må skamme oss over i internasjonal sammenheng.

NOAH anmelder hvert år mange dyremishandlingssaker, og politiet oppfordrer publikum til å gjøre nettopp dette.

Dersom man får vite om en hund som lever hele livet i bur og aldri får bevege seg på annet enn en kvadratmeters netting, er det en soleklar vanskjøtselssak. Tragedien ville trolig endt med dom i retten.

Men man har ingen mulighet til å anmelde pelsfarmere for å holde rev og mink i bur. For det er lov.

Hunden er mer domestisert enn rev og mink. Likevel sier norsk lov at en person som holder en hund innesperret over tid, kan straffes og fradømmes retten til å ha dyr. Men regelverket tillater samtidig en hel næring et livslangt dyreplageri for rev og mink som har artstypiske behov for minst like store arealer som en hund for å oppleve velvære.

Vedta avvikling av pelsdyroppdrett

Det hjelper ikke med dyrepoliti i hver grend for å få bukt med den lidelse som på tvers av Dyrevelferdslovens paragrafer får fortsette under dekke av å være forskriftsregulert. Frps landbruksminister Jon Georg Dale kan ikke gjemme seg bak dyrepolitiet hver gang pelsdyrdebatten kommer opp. Ansvaret for at pelsdyrene lider er hans eget.

Norge kan ikke lenger være bekjent av en situasjon hvor de mest fremtredende faginstansene i landet påpeker at en forskrift som berører mange hundre tusen dyr hvert år, er i strid med Dyrevelferdsloven.

De tusenvis av påmeldte i NOAHs fakkeltog mot pels i 29 byer landet rundt, krever at våre politikere følger loven. De må beskytte pelsdyrene mot unødige påkjenninger – de må vedta en avvikling av pelsdyroppdrett.


På Twitter: @HKRohde

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.