En varslet skolekrise | Iselin Nordenhaug og Sigurd Mikal Karoliussen

Barna ved Skøyen skole vet hverken hvor de skal gå eller om de får med seg vennene sine, skriver Iselin Nordenhaug og Sigurd Mikal Karoliussen.

Om ett år risikerer i overkant av 100 elever ved Skøyen skole å stå uten et ungdomsskoletilbud.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Om ett år risikerer i overkant av 100 elever ved Skøyen skole å stå uten et ungdomsskoletilbud. Majorstuen, som elevene sogner til, vil ikke ha kapasitet til å ta imot mer enn én klasse.

Dette er en varslet krise som foreldreutvalget (FAU) ved Skøyen skole har jobbet med i seks år. Mens boligutviklingen i nærområdet skjer i et forrykende tempo, er det ingen konkrete løsninger for skolebygg på plass.

Alle nærliggende skoler har sprengt kapasitet på ungdomstrinnet.

Fullt, tross radikale grep

I 2014 ble Skøyen barneskole utvidet fra fire til fem paralleller fra 1. klasse. Skolen har i dag 730 elever. Elevene sogner til Majorstuen skole for ungdomstrinnet, men den skolen har vært full siden 2016.

Radikale grep er tatt i bruk for å kompensere for plassmangelen:

  • Dispensasjon fra arbeidsmiljøloven
  • Lærerværelset benyttes til undervisningsformål
  • Ulike tider for undervisningsoppstart og friminutt

Våren 2019 lovet Utdanningsetaten at alle som er født i 2007, skulle få begynne på Majorstuen skole høsten 2020. Men dette løftet måtte de gå tilbake på allerede i januar 2020. Nødløsningen i år blir at to tredeler av kullet sendes til Uranienborg skole.

Denne løsningen vil ikke kunne brukes i årene fremover. Høsten 2021 er alle nærliggende ungdomsskoler, som Uranienborg, Ris og Øraker, fulle.

Bygg for Hoff skole helt i det blå

Allerede i 2014 begynte FAU å sende bekymringsmeldinger til Utdanningsetaten. Driftsstyret og ledelsen ved skolen har gjennom sine tilbakemeldinger på skolebehovsplaner gjentatte ganger påpekt at det ville bli mangel på ungdomsskoleplass fra og med 2021.

Hoff barne- og ungdomsskole er skissert som en mulig løsning på kapasitetsutfordringene, men byggestart for denne er helt i det blå.

Vi har hatt regelmessige møter med Utdanningsetaten i et og et halvt år, uten at vi har fått en løsning på plass. Skolebehovsplanen er blitt utsatt, og Oslo ligger langt på etterskudd med å bygge ut skoler. Er årsaken til manglende fremdrift for skolebygg svak koordinering mellom Utdanningsetaten, Undervisningsbygg og Plan- og bygningsetaten?

FAU kan informere pressen og politikere eller arrangere fakkeltog for saken, men vi trenger at kommunale myndigheter og politikere gjør den oppgaven de er betrodd: Sikre et forutsigbart og godt skoletilbud til de unge i byen vår. Opplæringsloven sier faktisk at elevene har krav på å gå på den ungdomsskolen de sogner til.

Les også

Skolen hans måtte hastestenge. Bastian (8) vil mest sannsynlig aldri få begynne på den nye nærskolen.

Frykter splittelse av ungdomsmiljø

Vi ønsker å gi barn i Oslo forutsigbarhet og trygge rammer. Barna ved Skøyen skole vet hverken hvor de skal gå eller om de får med seg vennene sine. Dette innebærer unødvendige bekymringer for overgangen mellom barne- og ungdomstrinnet.

Vi frykter at ungdomsmiljøet ved Skøyen skal rives opp med røttene. Det kan få sosiale kostnader det ikke er lett å tallfeste, men vil kunne ramme offentlige budsjetter på andre områder.

Gode oppvekstvilkår varer hele livet. Vi håper Oslo kommune er i stand til å gi dette til alle elevene i Osloskolen.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter