Debatt

Seks ganger i døgnet står Oslo Havn

  • Debatt
Seks ganger i døgnet er det stillstand på Oslo havn pga. felles matpause. Det vil arbeidsgiverne endre på.

I Oslo havn har laste- og lossearbeiderne verdens dyreste lunsj. Det skyldes at de ifølge tariffavtalen kan kreve å ha pauser samtidig.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvis vi sender en container med skip i stedet for med lastebil, sparer vi miljøet for mye CO2. Vi jobber for å gjøre den miljøvennlige sjøveien mest mulig attraktiv. Et av de største hindrene er tariffavtalen til de rundt 330 laste— og lossearbeiderne i Norges Transportarbeiderforbund (NTF). Avtalen gir dem fortrinnsrett til å laste og losse skip i offentlige havner. Måten avtalen praktiseres på, skaper problemer kysten rundt.

Verdens dyreste lunsj

I Oslo havn har laste- og lossearbeiderne verdens dyreste lunsj. Det skyldes at de ifølge tariffavtalen kan kreve å ha pauser samtidig. Seks ganger i døgnet står derfor alt arbeid på terminalen stille. Laste- og lossearbeiderne har fått tilbud om 19 prosent gjennomsnittlig lønnsøkning når de jobber kontinuerlig, altså med pauser etter hverandre i stedet for samtidig. Dette har de avslått.

Og havnens naboer lider for dette: Pausene fører til at mer arbeid må utføres på natten. Effektiviteten i havnen ville kunne økes med opp til 25 prosent dersom laste- og lossearbeiderne jobbet kontinuerlig. I Oslo tjener de i snitt 600.000 kroner i året og arbeidstiden er i snitt 28,5 effektive timer i uken.

Trusler om boikott

I Risavika havn blir lasting og lossing utført av arbeidere i fagforbundet Industri og Energi. Transportarbeiderforbundet har krevd fortrinnsrett til dette arbeidet. Den faste tvistenemnda mellom NHO og LO har kommet frem til at Risavika er en privat havn og at bruken av organisert arbeidskraft i havnen ikke er i konflikt med fortrinnsretten til de NTF-organiserte havnearbeiderne. NTF svarer med trusler om boikott og sympatiaksjoner. En beregning Risavika havn har gjort, viser at en overgang til NTFs tariffavtale vil øke utgiftene knyttet til laste- og lossearbeidet med rundt 30 prosent. Saken står nå for domstolene.

Daglige konflikter

Det er legitimt at laste- og lossearbeiderne utøver sine rettigheter som tariffpart og rettighetshaver, men vi mener det er grunn til å stille spørsmål om måten man utøver sine partsrettigheter på er i tråd med anerkjente prinsipper i 2013. I et moderne samfunn er det uakseptabelt at man motarbeider produktivitetsgevinster ved å utnytte fortrinnsretten.

I takt med tiden

Les også

Full krangel om havnearbeidernes lunsj

Løsningene må ligge i mer effektive avtalevilkår i tråd med samfunnsutviklingen som også sikrer laste— og lossearbeiderne sikkert arbeid i tråd med motivene fra 70-tallet. For å få det til, ber vi om støtte gjennom trepartssamarbeidet mellom staten, LO og NHO.______________

Anne Sigrid Hamran, Oslo Havn, David Ottesen, Risavika Havn, Kurt Ommundsen, Risavika Terminal, Christian Amundrød, Unifeeder, Marit Vårdal, Maersk Line, Toralf Ekrheim, Nor Lines, Arne Jakobsen, NCL, Chris Halligan, Sjursøya Container Terminal, Knud Vagn Nielsen, Oslo Container Terminal, Fraktefartøyenes forening, Norsk Havneforening, KS Bedrift Havn, NHO Logistikk og Transport

Les mer om

  1. Debatt