Nav har ansvar for at foreldre faktisk fyller vilkårene | Kjersti Monland

  • Kjersti Monland
Ordningen med foreldrepenger skal sikre at nybakte foreldre får være sammen med sine barn uten tap av inntekt, skriver innleggsforfatteren.

Utbetaling av foreldrepenger dreier seg om betydelige beløp. Flere hundre tusen kroner av fellesskapets midler.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Paul Hagen Beaumont skriver 6. august i kronikken «Hullet i den norske svangerskapsomsorgen» om hans og konens opplevelser da de søkte Nav om foreldrepenger.

Vi ønsker selvsagt ikke at møter med Nav skal oppleves som utfordrende. Nav har de siste årene brukt omfattende ressurser på å forenkle, automatisere og bedre brukervennligheten, men vi er fullt klar over at det fortsatt er ting å ta tak i. For det store flertall av foreldre som mottar fast lønn, blir søknader behandlet raskt. For frilansere og selvstendig næringsdrivende er prosessen fortsatt mer komplisert.

Kjersti Monland

Mulig å utvide frister

Ordningen med foreldrepenger skal sikre at nybakte foreldre får være sammen med sine barn uten tap av inntekt. Men regelverket stiller krav om opptjening.

For å få foreldrepenger må den som søker, ha vært i arbeid med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før permisjonen starter. For at Nav skal kunne vurdere om dette vilkåret er oppfylt, trenger vi dokumentasjon.

I de aller fleste saker er dette tilgjengelig i våre registre. I noen tilfeller må den som søker, sende oss mer dokumentasjon. Hvis frister som oppgis er for knappe, er det fullt mulig å få utvidet disse.

Utbetaling av foreldrepenger dreier seg om betydelige beløp. Nav har ansvar for at foreldre som mottar flere hundre tusen kroner av fellesskapets midler, faktisk fyller de vilkår som vi i fellesskap er blitt enige om.

Både lovens vilkår om opptjening og Navs krav om dokumentasjon er likt for alle yrkesgrupper. Personer som arbeider i kreative yrker, behandles likt som øvrige yrkesgrupper.

Les også

Dette innlegget startet debatten: Paul Hagen Beaumont: Det er et farlig hull i den norske svangerskapsomsorgen. Det hullet heter Nav.

Må ha ferske inntektsopplysninger

For å beregne riktig stønad trenger Nav ferske inntektsopplysninger. Derfor starter vi ikke saksbehandlingen før siste lønnsinformasjon foreligger fire uker før termindato. I de aller fleste tilfeller innebærer dette at riktig lønn er beregnet, og foreldrene får svar fra Nav før permisjonsstart.

Søknadsprosesser, informasjonsflyt og brukervennlighet er forbedret etter det omfattende digitaliserings- og automatiseringsarbeidet som Nav gjennomfører. For de fleste er søknadsprosessen blitt mye enklere.

Vi jobber imidlertid aktivt for å videreutvikle servicen, informasjonen og tjenestene på nett også overfor dem som våre «motorveiløsninger» ikke strekker til for. Vi synes derfor det er fint å få tilbakemelding når systemet ikke fungerer slik det bør.


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter