Energidebatt blottet for fakta | Kristian Hall

  • Kristian Hall
Samfunnet går fremover når vi kan ha en god debatt med friske, nye stemmer. Men vi må bygge det på fakta og forskning, ellers kaster vi bare bort tiden, skriver Kristian Hall.

«Sol- og vindkraft er et energisluk», skriver en lektor. Mon det?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Jeg vil aldri forstå meg på samfunnsdebattanter som lektor Sven Røgeberg. I Aftenposten 23. juli skriver han bombastisk at «sol- og vindkraft er et energisluk.»

Mon det?

Nærmest i kjedsomhet leser jeg hele innlegget, jeg har lest tilsvarende misforståelser mange ganger før, blant annet i mine seks år i solkraftbransjen. Jeg leter etter utregningene, etter referansene til forskning som den gode lektor har gravd frem. Men det kommer ikke.

Sol- og vindkraft er netto energinegative for lektoren, simpelthen fordi han vil det skal være det. Han har absolutt ingen harde fakta eller forskningsresultater å vise til som støtte for sitt syn.

Du tenker kanskje: Dette må da noen ha regnet på?

Selvfølgelig har de det, det er bare at forskningen passer dårlig med lektorens debattinnlegg. Det tar meg et halvt minutt å finne noe av forskningen som er gjort på dette feltet.

Som studien til anerkjente Fraunhofer Institut i Tyskland. De konkluderer med at det tar 2,5 år før energiinvesteringen i et solkraftverk er nedbetalt i Nord-Europa (levetiden er mer enn det tidobbelte).

Eller metastudien gjort på EROEI (energy return on energy invested) på vindkraft. I snitt får man 25 ganger så mye energi igjen som man har investert i vindkraftanlegget.

Lektoren skriver at «bidraget fra sol- og vindkraft vil temmelig sikkert være negativt». Det er simpelthen beviselig feil, noe lektoren hadde visst med et par internettsøk.

Samfunnet går fremover når vi kan ha en god debatt med friske, nye stemmer. Men vi må bygge det på fakta og forskning, ellers kaster vi bare bort tiden.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter