Debatt

Hvem kan kalle seg «professor emeritus»? | Arnved Nedkvitne

 • Arnved Nedkvitne
  Arnved Nedkvitne

Arnved Nedkvitne under et allmøte i 2010 på Universitetet i Oslo i regi av Forskerforbundet. Foto: Trygve Indrelid

«Professor emeritus» er ikke en vernet tittel. Betegnelsen nevnes ikke i noen lov.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

De aller fleste ordene får sitt meningsinnhold gjennom den måten folk bruker dem på. Ekspertisen på betydningen blir da ordbokredaktører.

Kunnskapsforlagets store norske ordbok definerer «professor emeritus» som «avgått professor», Cappelens Norsk ordbok som «person som har sluttet i en bestemt stilling», med relevante eksempler «pastor emeritus og professor emeritus». Ordrett oversatt fra latin betyr «professor emeritus» «en som ikke lenger har som yrke eller tjener penger på å være professor».

Professor er en vernet tittel

Noen ord er rettslig vernet ved at betydningen er definert i loven. Universitets- og høyskolelovens (UHL) paragraf 6–7 definerer eller verner bruken av tittelen «professor» og føyer til:

«Den som har hatt stilling med vernet tittel etter første ledd i minst ti år, eller som etter kortere tjenestetid blir pensjonert fra slik stilling, har rett til å bruke tittelen.»

Undertegnede har 2,5 års tjenestetid ved NTNU og 14 år ved Universitetet i Oslo.

«Professor emeritus» er derimot ikke vernet, betegnelsen nevnes ikke i noen lov. Begrepet formidler et historisk faktum, personen som omtales har tidligere vært professor. Ikke engang en rektor har makt til å forandre fortiden.

Professor emeritus er ikke vernet

Problemet oppstår når enkelte universitetsledere ønsker å forby professorer som de har fått avskjediget, å kalle seg «professor emeritus». Loven forbyr en avskjediget professor å titulere seg «professor», men loven forbyr selvsagt ikke en avskjediget professor å fortelle at han har vært professor i fortiden. Og professor emeritus forteller nettopp det.

Det er mulig noen tror at fordi «professor emeritus» er skrevet på latin så må det være en tittel, men jeg kan fortelle dem at så enkelt er det ikke å skaffe seg en vernet tittel, den skal defineres i loven.

UHL sier at «Den som er avskjediget eller fradømt sin stilling, har ikke rett til å bruke vernet tittel.» Som nevnt er «professor emeritus» ikke en vernet tittel, den er ikke nevnt i noen lov og rammes derfor ikke av bestemmelsen.

Mine motstandere ønsker å bruke forbud mot å bruke begrepet som tilleggsstraff for professorer de har fått avskjediget.

Tittelstriden startet i fjor

Den første som gjorde dette til en sak, var en mangeårige universitetspolitisk motstander fra mitt gamle institutt i Klassekampen 27. januar i fjor. Han skrev at «Nedkvitne forsøker å tilrane seg professortittelen». Den neste var rektor Svein Stølen i et brev til undertegnede 2. mai i fjor. Der gjengir han ordrett UHL 6–7 uten drøfting av om paragrafen gjør «professor emeritus» til en vernet tittel. Jeg skrev deretter til forskningsminister Iselin Nybø, og en departementsjurist svarte 7. mars i år på samme måte med å sitere ordrett fra UHL der «professor emeritus» ikke nevnes.

Redaktører i aviser der jeg hadde undertegnet artikler med «Professor emeritus», har fått telefonoppringninger. Klassekampen i januar 2018 bøyde seg uten å undersøke oppringerens lovhjemmel og beklaget å ha kalt meg «professor emeritus». Aftenpostens debattredaksjon nøyde seg med å spørre om jeg hadde innhentet tillatelse fra et universitet for å kalle meg «professor emeritus».

Universitetene som mobbearena

Uten å være klar over det var debattredaktøren derved med på å tillegge universitetsbyråkrater en makt de ikke før hadde hatt. Jeg spurte på e-post hvem han hadde fått telefonen fra, men fikk til svar at «det kan jeg ikke si.»

Internavisene på universitetene har fått hard konkurranse om midler fra det nye Khrono og har problemer. Anonyme lobbyister må ikke få trumfe metodisk korrekte analyser i pressen. Da vil universitetene bli en arena for mobbing.

 • Les også:
 1. Les også

  Akademisk frihet i omdømmebyggingens tid | Kristian Gundersen

 2. Les også

  Ytringsfrihet, akademisk frihet og en krenkende beskyldning | Arnved Nedkvitne

 3. Les også

  Takk, Nedkvitne!

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Forskning og vitenskap
 2. Universitetet i Oslo
 3. Akademia
 4. Universitet
 5. Arbeidsliv

Flere artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Forskningsstengte universiteter og tolketjenester. Det er temaene i dagens kortinnlegg.

 2. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, torsdag 21. mars

 3. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, onsdag 13. november

 4. KRONIKK
  Publisert:

  Hva er et fornuftig antall midlertidig ansatte ved universiteter og høyskoler?

 5. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, mandag 21. september

 6. KRONIKK
  Publisert:

  Forskningsfusk kan ikke skjules for offentligheten