Positivt selvsnakk har liten effekt og kan i verste fall føre til at man føler seg verre | Ole Jacob Madsen

Kronprins Haakon har på seg «Love shades»-briller under ukens Flyt-møte i Drammen. Brillene skal brukes for å styrke selvfølelsen og for å gi seg selv og andre komplimenter.

Kronprins Haakons flørt med positivt selvsnakk er muligens et utslag av dårlig rådgiving.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Under NRK P2s nyhetsmorgen 8. oktober ble lytterne servert et innslag fra Drammen der selveste kronprins Haakon var på besøk for å hjelpe ungdom med livsmestring. Anledningen var prosjektet Flyt, «et livsmestringsprogram for ungdom i overgangen til videregående skole» som høsten 2019 startet opp i Drammen, Sarpsborg og Søndre Land.

I innslaget kan man høre kronprinsen si til ungdommene: «Så når du står opp morgen og ser deg selv i speilet, så kan det være fint å si noe bra til deg selv». Kronprinsen demonstrerer så hvordan dette kan gjøres i praksis: «Jeg er flink til å ta med meg barna mine på aktiviteter».

Jeg har ingen grunn til å betvile på kronprinsens engasjement for sine barn, men rådet han gir til ungdommene, såkalt positivt selvsnakk, er det all grunn til å stille spørsmål ved.

Ole Jacob Madsen er professor i kultur- og samfunnspsykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Forsøkspersoner følte seg verre

I 2009 publiserte Joanne V. Wood, W.Q. Elaine Perunovic og John W. Lee en studie der de undersøkte effekten av positivt selvsnakk, viden kjent fra selvhjelpslitteraturen. Resultatene deres viste at for personer som i utgangspunktet hadde høy selvfølelse, så hadde gjentagende positivt selvsnakk kun en marginal positiv betydning.

Men for forsøkspersonene som hadde lav selvfølelse, så innebar å gjenta budskapet, «Jeg er en person verdt å elske», at de faktisk følte seg verre.

Hvordan kunne dette ha seg?

Les også

Halvorsen og Hesselberg: Gir pseudovitenskap på timeplanen bedre livsmestring?


En forklaring kan være at positivt selvsnakk impliserer at man kun skal tenke positive tanker. Hvis man derimot har vansker med å holde negative tanker borte, så vil man kunne tenke at man ikke klarer å leve opp til standarden med bare å tenke positive tanker. Og denne erkjennelsen er kan hende mer belastende enn de negative tankene i seg selv.

Wood og kollegene illustrerer hvordan en slik indre dialog kan fortone seg: «Hvis jeg ifølge instruksen skal tenke på hvor elskbar jeg er, og jeg likevel tenker på at jeg ikke er verdt å elske, så må grunnene til at jeg ikke er verdt å elske være temmelig viktige. Jeg er visst ikke verdt å elske ...»

Bør forvente mer

Denne studien fikk en god del oppmerksomhet da den kom. Blant annet av BBC, som like gjerne advarte mot hele selvhjelpssjangeren: «Self-help 'makes you feel worse'». Men oppslag som dette har neppe bremset antallet nye selvhjelpsbøker som råder deg til å snakke varmt til deg selv foran et speil.

Men fra programmer som er funnet støtteverdig av kronprinsparets fond, og som tar mål av seg å bli landsdekkende, skulle man i det minste forvente mer.

Fra høsten 2020 skal folkehelse og livsmestring innføres som et tverrgående tema som skal integreres i andre fag som en del av den nye lærerplanen i skolen. I øyeblikket later det til å være mange mer eller mindre seriøse aktører som kappes om å fylle det med innhold.

Tidligere i år kunne NRK melde om en annen Buskerud-skole der man tok i bruk en annen tilbakevist psykologisk teknikk, powerposing, for å lære ungdom å håndtere hverdagen bedre.

Les også

Stemmer måten vi snakker om psykiske belastninger på overens med hvordan de unge faktisk har det?


Utslag av dårlig rådgivning?

Kronprins Haakon har alltid fremstått som et av kongefamiliens mer sindige medlemmer. Hans flørt med positivt selvsnakk fremstår derfor ukarakteristisk og er muligens et utslag av dårlig rådgiving?

Uansett skyld, her bør det erkjennes at man har gjort feil, og kronprinsen bør i tråd med selvhjelpslitteraturens kjerneverdier starte med å se seg selv i speilet mens han gjentar: «Jeg er en person som gir unge dårlige råd ...»

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.