Debatt

Flokkimmunitet: viktige premisser, gal konklusjon | Børre Fevang

  • Børre Fevang
    Børre Fevang
    overlege, Oslo Universitetssykehus
«Smittetallene er lave, men det skyldes strenge smitteverntiltak, ikke at epidemien er brent ut på naturlig vis,» skriver innleggsforfatteren.

Epidemien er ikke over. Den norske befolkningen er like sårbare som vi var i januar.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Carl-Fredrik Bassøe beskriver i sitt innlegg i Aftenposten 7. juli hvordan flokkimmunitet bygges opp av langt flere elementer enn dannelse av antistoff, og han konkluderer med at vi «nå som epidemien er over», ikke risikerer nye utbrudd.

Den naturlige og cellulære immuniteten som Bassøe beskriver, er helt korrekt sentrale elementer i vårt kollektive forsvar mot covid-19, men konklusjonen blir allikevel gal. For å ta det viktigste først: Epidemien er ikke over. Smittetallene er lave, men det skyldes strenge smitteverntiltak, ikke at epidemien er brent ut på naturlig vis. Viruset sirkulerer og kan raskt ta seg opp igjen.

Cellulær immunitet bygges på samme måte som antistoff-mediert immunitet, gjennom infeksjon med virus hos den enkelte pasient. Omfanget av smitte i Norge har så langt vært lavt, og det er hverken cellulær eller antistoff-mediert flokkimmunitet av betydning i landet. Naturlig immunitet ligger derimot nedarvet i genene våre og endrer seg bare sakte over mange generasjoner.

Naturlig immunitet kan for eksempel forklare hvorfor enkelte folkegrupper er mer utsatt for infeksjon enn andre, men den norske befolkningen har nå den naturlige immuniteten den har – den har ikke endret seg vesentlig i løpet av disse månedene. Smittevern holder smittetallene nede, men epidemien er ikke over, og den norske befolkningen er omtrent akkurat like sårbar for viruset som vi var i januar.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Pandemier
  4. Smittevern