Debatt

Er NRKs 22. juli-serie fortellingen det norske samfunnet trenger? | Roar Hagen

  • Roar Hagen
    Roar Hagen
    Professor, sosiologi, Institutt for samfunnsvitenskap, UiT

TV-serien «22. juli» handler om mennesker som ble berørt av terroren, og spesielt om dem som ble involvert gjennom jobben sin. Foto: Ole Kaland/NRK

Gjør den oss mer handlingsdyktige som fellesskap, som nå under koronakrisen?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nylig vant NRKs TV-serie om terroren 22. juli pris for beste drama under Gullruten 2020. Serien, 22. juli, presenterte en helt ny fortelling. Ondskapens kilder var ikke høyradikalisme og fremmedhat, men ledere som vil kutte i de offentlige budsjettene.

Det er verdt å spørre hvordan denne nye fortellingen passer med dagens situasjon.

Mangel på ressurser?

I en tidlig scene i serien bivåner vi et møte mellom ledelse og renholdere på Ullevål sykehus. Temaet er innsparing. Vi kan ikke gjøre jobben vår med så lite tid, protesterer renholderne.

Litt senere er det traumeteamet som trues av nedskjæringer. Den kvinnelige overlegen konfronterer sykehusledelsen og hevder at omorganiseringen svekker teamets evne til å handle i krisesituasjoner.

Så skjer det som ikke skulle kunne skje. Bomben sprenges og skytingen på Utøya begynner.

Roar Hagen er professor i sosiologi ved Institutt for samfunnsvitenskap, UiT – Norges arktiske universitet.

Serien skildrer hvordan det norske samfunnets ulike delsystemer håndterer krisen.

Det ennå ikke oppløste traumeteamet løser samfunnsoppdraget med glans. Skolen er ikke like god på sorgarbeid. Politiet svikter nærmest totalt. Psykiatrien slipper farlige mennesker ut på gatene. Barnevernet tar ikke meldinger om omsorgssvikt alvorlig. Alle problemer serien reiser, har samme årsak: Mangel på ressurser.

I programmet «Drivkraft» på NRK radio utdyper serieskaper Sara Johnsen sin teori om terrorens årsaker og samfunnets manglende handlingsevne. Det Johnsen ikke kan forstå, sier hun, er hvorfor dyktige fagfolk ikke kan få ressursene de trenger for å gjøre jobben sin. Når de ikke får det, så går det galt.

Mer solidaritet

Dette er annen tilnærming enn den vi finner i rapporten fra 22. juli-kommisjonen og i tidligere statsminister Jens Stoltenbergs refleksjoner. Grubbegata ble vedtatt stengt. Var vedtaket blitt gjennomført, kunne ikke Breivik parkert bombebilen like strategisk.

Et samfunn delt opp i spesialsystemer som det norske, er avhengig av god samhandling. For ofte vinner særinteressene frem. Det som kreves, er mer solidaritet. Hver del må i større grad være villig til å begrense seg av hensyn til det felles beste.

Sviktet politiet ungdommene på Utøya fordi de manglet ressurser? Når politimennene ikke gjorde mer, skyldtes det blant annet en instruks som påla tjenestemenn å sette egen sikkerhet først i skarpe situasjoner. I dag har politiet plikt til å gripe inn, også med fare for eget liv.

Hvorfor var politiets alarmtelefon dårlig bemannet? Serien antyder for lite ressurser. En alternativ forklaring er at for mange av de ansatte hadde tatt ut ferie og avspasering.

Les også

Serieskaperne ville lage en så troverdig fremstilling av 22. juli som mulig. Men hva synes de som selv var nær terroren?

Fiktiv konflikt

Ledelse er gjennomgående tema i 22. juli. De vi møter i serien, er enten feige, som rektor og redaktør, eller rene monstre. Seriens største skurk er leder i politiet. Han skylder konsekvent dårlig etterforskning på personlige feil hos sine underordnede.

Serien slutter slik den begynte. Ledelsen på Ullevål møter renholderne på Ullevål med nye krav om innsparinger.

Er dette fortellingen det norske samfunnet trenger? Gjør den oss mer handlingsdyktige som fellesskap, som nå under koronakrisen?

Solidaritet handler om å prioritere og sette fellesskapets interesser først. Serien erstatter den vanskelige oppgaven å balansere delenes krav på autonomi og ressurser med en fiktiv konflikt mellom hverdagshelter og onde og feige ledere.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. New Public Management
  2. 22. juli
  3. NRK
  4. Terror