Debatt

Skolene må holdes åpne | Guri Melby

 • Guri Melby
  Guri Melby
  Kunnskaps- og integreringsminister (V)
Kunnskapsminister Guri Melby (V) svarer bekymret lærer i Oslo-skolen.

Jeg vet det er krevende å arbeide i den situasjonen vi er i, men dugnaden må fortsette også utover høsten.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Når smittetallene stiger, forstår jeg godt den uroen Oslo-lærer Linda Salomonsen skrev om i Aftenposten nylig. Det er en krevende tid, og selv om den medisinske behandlingen for dem som blir syke av covid-19 stadig blir bedre, har vi fortsatt ingen vaksine. Det må vi huske på.

Det er viktig at skolen er et trygt sted å være, både for elever, lærere og andre ansatte. Derfor er vi i tett dialog med helsemyndighetene og følger deres råd for smittevern i barnehager og skoler. Vi følger nøye med på smittesituasjonen og har løpende kontakt med Folkehelseinstituttet (FHI) om smittevernveilederne for skoler og barnehager.

Trafikklysmodellen

På Utdanningsdirektoratets hjemmeside ligger smittevernveiledere for skolene. De følger en trafikklysmodell. På landsbasis er vi nå på gult tiltaksnivå. Det betyr blant annet at man skal begrense kontakt med for mange andre og til enhver tid ha oversikt over hvem som er sammen med hvem. For eksempel betyr det at hele klassen kan være samlet, men fortsatt gjelder de samme reglene i skolen som ellers i samfunnet. Det vil si at alle må være nøye med å vaske hendene og holde seg hjemme når man er syk. I tillegg skal man holde avstand når dette er mulig. I skolehverdagen gjelder dette særlig for de eldste elevene.

Smittevern på skolene er skoleeiers ansvar, men foreldre kan også bidra ved å snakke med ungdommen. Vi må finne tilbake til den dugnadsånden vi alle kjente på i vår. Gjør vi det, kan vi unngå å stenge skolene igjen og samtidig gjøre hverdagen tryggere for alle de ansatte i skolen som legger ned en enorm innsats hver eneste dag.

Les også

Statsministeren: – Trygt å sende ungene på skolen

Like muligheter

Skole og barnehage er noe av det viktigste vi har i samfunnet vårt, ikke bare for læring av fag og ferdigheter, men også som et sted å være der vi blir sett, kan utvikle oss og leke og lære innenfor trygge rammer sammen med andre. Dette gjelder for alle barn og unge, men særlig for dem som trenger et ekstra tilbud, eller av andre grunner er sårbare. Skolen skal utjevne forskjeller og gi alle elever like muligheter til å lykkes i livet.

Vi har en egen smittevernveileder for ungdomsskole og videregående. Der finner man retningslinjer for hvordan skolen for eksempel kan håndtere gjennomføring av språkfag, valgfag og andre fag der elevene blandes.

Les også

Skolestart med en meters avstand og foreldreforbud i klasserommet

Viktig for elevene

Jeg forstår at det kan være krevende å følge opp alt dette i en travel hverdag. Jeg syntes selv det var krevende å arbeide som lærer på en videregående skole da samfunnet var som det pleide, så jeg kan ikke forestille meg det dere som er på skolen nå, opplever. Men det er viktig at skolene er åpne. Det er viktig for elevene våre. Derfor må vi stå i dette sammen. Ifølge FHI kan det ta ett til to år før vi har en tilgjengelig vaksine. I mellomtiden må vi gjøre alt vi kan for å unngå å stenge ned skoler og barnehager.

Jeg synes trafikklysveilederne er gode og legger opp til at man kan være på skolen både på grønt, gult og rødt nivå. Jeg vet det er krevende å arbeide i den situasjonen vi er i, men dugnaden må fortsette også utover høsten.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

 1. Linda Salomonsen: Som lærer i Osloskolen går jeg og mange med meg rundt med klump i magen

 2. En liten dose hjemmeskole vil gjøre oss godt | Oskar Evensen Warhuus

 3. På innsiden av utbruddet | Anonym festdeltager fra Oslo Vest

 4. Pasienter gir blaffen i smittevernreglene | Kari Lise Jacobsen Eidjar

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Skole og utdanning
 3. Koronaviruset
 4. Smittevern
 5. Guri Melby