Debatt

Staten bør bygge der folk bor | Harald V. Nikolaisen

  • Harald V. Nikolaisen
    administrerende direktør i Statsbygg
Det gjelder å bygge der folk bor for å redusere alvorlige miljøbelastninger. Derfor må statlige bygg plasseres på steder som innebærer minst mulig kjøring og der det er gode kollektivløsninger. Ta den nye høyskolen i Bergen som eksempel. Studieplassen til over 7000 studenter ble bygget sentralt, i nærheten av bybane, buss, med 900 parkeringsplasser for sykler og kun begrenset antall plasser for biler, skriver innleggsforfatteren. Bildet viser Høgskolen i Bergen på Kronstad.

Stedsvalg kan avgjøre om Norge klarer å oppnå store, nødvendige klimakutt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvor offentlige bygninger lokaliseres har stor betydning for reiseadferd, trafikkmengder, klimagassutslipp og tilgjengelighet til de statlige tjenestene.

Staten kan styrke sentrum og fortettingsstrategier i byer og tettsteder eller bidra til fortsatt byspredning.

Nå har Transportøkonomisk institutt (TØI) studert statlig lokalisering på oppdrag fra Statsbygg.

Undersøkelsen omfatter mer enn 800 statlige virksomheter med mer enn 50.000 tilsatte som er flyttet eller opprettet i perioden 2005 til 2015.

Les også

Skal bygge 2000 boliger i gammelt industriområde

Statlige retningslinjer

Norge har hatt statlige retningslinjer for areal- og transportplanlegging siden 1993.

I henhold til disse skal virksomhetene som er besøks- og arbeidsplassintensive, lokaliseres ved eksisterende og planlagte sentra og kollektivknutepunkter.

TØIs nye rapport viser at når staten skal bygge eller leie lokaler, er virksomhetenes krav, hvor lang tid det tar å komme inn i nye lokaler og prisen, det utslagsgivende, og ikke nødvendigvis brukernes og samfunnets behov.

Statlige retningslinjer for lokalisering oppfylles ikke i fire av ti tilfeller.

TØI finner både gode og dårlige eksempler, uavhengig av kommunestørrelse, sektor, tidsrom og partifarge i kommunene.

Andelene som er lokalisert utenfor sentrale områder, varierer fra null prosent i Ski og Drammen til 100 prosent i Sandnes.

Mellom disse ytterpunktene brukes hele skalaen.

Harald V. Nikolaisen.

Staten må ha som ambisjon å følge statlige retningslinjer for en samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging når egne virksomheter skal lokaliseres eller flyttes.

Ofte overlates slike beslutninger til virksomhetene selv.

Statsbygg tilbyr rådgivning til statlige virksomheter, også om lokalisering, og vi vil være en drivkraft for mer miljøvennlig lokalisering av statlige virksomheter.

Bilen må stå

Transport alene står for over 30 prosent av klimautslippene i Norge, og kurven peker feil vei.

Men vi vet også at klimautslipp knyttet til transport ved bruken av bygg kan kuttes med hele 60 prosent dersom vi tar kloke valg.

Stedsvalg kan avgjøre om Norge klarer å oppnå store, nødvendige klimakutt.

Det gjelder å bygge der folk bor for å redusere alvorlige miljøbelastninger. Derfor må statlige bygg plasseres på steder som innebærer minst mulig kjøring og der det er gode kollektivløsninger.

Ta den nye høyskolen i Bergen som eksempel. Studieplassen til over 7000 studenter ble bygget sentralt, i nærheten av bybane, buss, med 900 parkeringsplasser for sykler og kun begrenset antall plasser for biler.

Næringslivet har også etablert seg i området, og boligmarkedet er i vekst.

Bærekraftig beliggenhet

Som statens byggherre er det vår jobb å gi gode råd som kan bidra til klimakutt.

Husk at det som bygges av tinghus, universiteter, høyskoler og andre offentlige bygg skal vare i mange tiår fremover. Dermed blir også effekten for miljøet stort på godt og vondt, avhengig av hvilke valg som gjøres.

Det å bli enige om hvor et nytt statlig bygg skal ligge er ofte en lang og krevende prosess.

Det er synd dersom resultatet blir kompromiss som hverken er bra for folk eller miljø.

Derfor må Statsbygg gi kundene våre kunnskap og alternativer som bidrar til kloke beslutninger.

Beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet er eiendomsmeglernes mantra for hva som styrer prisen på boliger. Kanskje de tre b-ene bør byttes ut med to viktigere, nemlig bærekraftig beliggenhet?


På Twitter: @Haraldvn

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Statsbygg
  2. Klimautslipp
  3. Miljø
  4. Byutvikling