Feil om biodrivstoff | Bjart Holtsmark

  • Bjart Holtsmark, forsker Statistisk sentralbyrå
De store transportselskapene har gjort som Regjeringen har bedt om og satset tungt på biodiesel. Men nå fyller de vanlig diesel igjen. Biodiesel er blitt for dyrt.

Biodiesel basert på palmeolje forårsaker CO₂-utslipp som er om lag fire ganger så høye som CO₂-utslippene fra fossil diesel.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det er en del feil i innlegget den 14. mars av Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund. Utgangspunktet er regionavisenes omtale av et notat jeg har skrevet der jeg peker på at storsatsingen på matbasert biodrivstoff vil øke de globale utslippene. I denne forbindelse skriver Lahnstein: «Som et minimum burde avisene referert til at ILUC-direktivet og Globiom-rapporten, utgangspunktet for beregningene som er gjort, er i strid med FNs siste klimarapport.»

Ikke i strid med klimaforliket

ILUC-direktivet er EUs regler for hvordan man skal forholde seg til at bruk av jordbruksareal i Europa for produksjon biodrivstoff indirekte forårsaker CO₂-utslipp andre steder på kloden (såkalte ILUC-utslipp).

En indirekte effekt kan være at matproduksjon da forflyttes til tropene og der forårsaker ødeleggelse av regnskog.

Globiom-rapporten finner at ILUC-utslippene av biodiesel gjennomgående er betydelig høyere enn det ILUC-direktivet legger til grunn. Men hverken ILUC-direktivet eller Globiom-rapporten er i strid med klimapanelets siste rapport. Tvert imot. I siste rapport skriver klimapanelet (min oversettelse): «Den [..] globale virkningen av bioenergi på global oppvarming kan bare vurderes i et helhetlig perspektiv som også inkluderer […] ILUC-utslipp.» (WG3, side 835) Globiom-rapporten er for øvrig laget blant annet av International Institute for Applied System Analysis (IIASA) som har stått sentralt i klimapanelets arbeid helt fra starten.

Palmeoljediesel

Lahnstein skriver også at «Med store landbruksarealer som ligger brakk i Europa er det ikke automatikk» i at man får ILUC-utslipp. Det har Lahnstein rett i. Men så er det også tatt hensyn til både i utformingen av ILUC-direktivet og Globiom-rapporten. Globiom-rapportens anslag på ILUC-utslipp tar eksplisitt hensyn til at økt produksjon av biodrivstoff i Europa også fører til at en del av matproduksjonen forskyves til landbruksarealer som ligger brakk.

De siste dagene er det kommet frem at det brukes store mengder palmeolje som drivstoff i Norge nå.

Da er det relevant å nevne at Globiom-rapportens funn innebærer at bruk av biodiesel basert på palmeolje forårsaker CO₂-utslipp som er om lag fire ganger så høye som CO₂-utslippene fra fossil diesel. Og her er det viktig å få med seg at dette gjelder enten palmeoljedieselen er gått klar av bærekraftskriteriene eller ikke.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.