Debatt

Retrett fra egen politikk | Per Sandberg

  • Per Sandberg
Vi står nå i en krise som vil forme Norges historie i all overskuelig fremtid. Fremskrittspartiet vil kreve de strengeste innstramningene i asylpolitikken som noensinne er gjennomført, skriver Per Sandberg (bildet).
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er interessant å se Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støres kritikk av Fremskrittspartiet. Han mener vi «trenerer» det å få på plass innstrammingstiltak ved at Frp og Høyre på Stortinget nå konkretiserer en rekke endringer i norsk asyl— og innvandringspolitikk.

Støre er leder i Norges største parti og ønsker å fremstå som seriøs og troverdig.

Til tross for dette har vi ikke sett eller hørt ett eneste konkret forslag om hvilke innstramninger han ønsker å se gjennomført.

Det er selvsagt strategisk av Arbeiderpartiet, som overhodet ikke er tjent med å få en åpen debatt hvor de faktisk må avsløre for offentligheten hvilke innstramninger de er for og imot.

Prinsippene er forsvunnet

Det aller mest oppsiktsvekkende i denne debatten er at hele opposisjonen på Stortinget, både før og gjennom hele valgkampen, snakket om solidaritet, om hjerterom, om å ta ansvar i en humanitær katastrofe, om en nasjonal dugnad.

Fremskrittspartiet har før, gjennom og etter valgkampen snakket om strengere asylpolitikk og mer hjelp i nærområdene.

Plutselig snakker alle i opposisjonen varmt om at det må strammes inn. Nå hører vi ingenting om å vise flyktninger solidaritet eller hjerterom.

Hva har egentlig skjedd som har gjort at opposisjonen har endret retorikk?

Drukner det ikke lenger flere titalls mennesker i Middelhavet nesten daglig? Er det ikkefremdeles krig i Syria? Hvor er det blitt av engasjementet for de aller svakeste av flyktningene som ennå sitter i leirer, de som er syke, funksjonshemmede, kristne eller homofile?

Vi opplever nå at alle prinsipper opposisjonen hadde, er forsvunnet som dugg for solen

Hvorfor står ikke godhetsmafiaen fortsatt på barrikadene og kjemper for deres rett til å komme til Norge? Er ikke disse svake gruppene lenger utsatt? Hvor er hordene av mennesker og Facebook-grupper som manet til raushet og dugnad?

Vi opplever nå at alle prinsipper opposisjonen hadde, er forsvunnet som dugg for solen.

Les også:

Les også

Frp vil foreslå en rekke innstramminger for asylsøkerne

Ansvar for egen politikk

Folk og politikere er i ferd med å våkne. Opposisjonen begynner motvillig å forstå at deres naive politikk og signalene de sender, vil bety økonomisk ruin og en utradering av velferdssamfunnet slik vi kjenner det.

Ingen partier er villig til å ta det ansvaret. De er kun interessert i å snakke om solidaritet og raushet så lenge det finnes en politisk gevinst i å gjøre det.

Men med en gang prinsippene deres blir satt på prøve, løper de til Stortinget og vil ha et «bredt forlik» med Frp, nettopp for å slippe å ta ansvar for egen politikk.

Et asylregime Frp har advart mot

Fremskrittspartiet og Høyre på Stortinget tar ansvar og utnytter det handlingsrommet som er der.

Denne migrantkrisen illustrerer det presserende behovet for å få på plass tiltak som faktisk kan gi norske myndigheter tilbake kontrollen over hvem som får komme til landet, hvem som får bli, og hvem som blir avvist eller returnert når det er hensiktsmessig.

Den muligheten er sterkt begrenset i dag.

Vi lever under et asylregime, vedtatt av de rødgrønne, som Frp har advart mot

For vi lever under et asylregime, vedtatt av de rødgrønne, som Frp har advart mot og forsøkt å stramme inn ved hver eneste mulige anledning i en årrekke.

Det er dette regelverket som gjør at vi nærmest sitter juridisk maktesløse til å kunne håndtere krisen effektivt.

Hvorfor skal Frp da ha tillit til at opposisjonen vet hvilke innstramninger som er nødvendige?

Vil kreve strenge innstramninger

Vi står nå i en krise som vil forme Norges historie i all overskuelig fremtid. Fremskrittspartiet vil kreve de strengeste innstramningene i asylpolitikken som noensinne er gjennomført.

Vi vet hvilke tiltak denne situasjonen krever, og vi vil ikke kunne akseptere en løsning som ikke dramatisk avdemper strømmen av migranter.

Vi driver ikke med politikk for politikkens skyld, men for å få resultater. Om kort tid vil opposisjonen få mulighet til å vise hvilke innstramningstiltak de vil godta, og hvilke de vil avslå.

Da vil det norske folk få se hva partiene egentlig mener. Det mener vi er en ærlig og god demokratisk prosess.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Frps interne asylgruppe strammer inn på flere av Regjeringens tiltak mot flyktningsituasjonen:

Les også

Frp-krav: Steng grensen på Storskog nå

Statsminister Erna Solberg (H) ser flere problemer med å stenge den norske grensen mot Russland:

Les også

Solberg ser ingen løsning i stengt Russland-grense

Rune Gjertin Rafaelsen, ordfører i Sør-Varanger, skriver:

Les også

  1. «Å stenge grensen til Russland kan føre til en humanitær katastrofe»

Les mer om

  1. Debatt
  2. Flyktninger