Det finnes bare ett alternativ nå

  • Mari Sundli Tveit
De landene som står best økonomisk rustet, må ta det største ansvaret for å gå foran kampen mot klimaendringene, mener Mari Sundli Tveit. Her fra flommen i Tyskland i juli.

Selv om alle varsellamper lyser ildrødt, gir klimarapporten også håp.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Konklusjonene i den ferske rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) er dramatiske og rystende. De vitenskapelige funnene er knusende: Menneskeskapte klimaendringer kan ødelegge verden som vi kjenner den, i løpet av våre barnebarns levetid.

Her må kunnskapsnasjonen Norge kjenne sin besøkelsestid, ta ansvar og se muligheter og løsninger. IPCC-forskerne gir oss nemlig også håp. Vi kan faktisk snu utviklingen.

Vi kan unngå de mest ødeleggende konsekvensene – om vi handler nå. Men da må de landene som har best forutsetninger for det, brøyte vei med nye løsninger.

Gir også håp

IPCC-rapporten er dramatisk og ugjendrivelig. Klimaendringene kommer fortere enn vi har håpet. De blir verre enn vi trodde. Uansett hva vi gjør nå, vil temperaturen og havnivået stige.

Vi vil få mer ekstremvær, og det ekstreme vil bli mer ekstremt. Vi vil få flyktningstrømmer som vi aldri før har sett. Det ser ærlig talt ganske mørkt ut.

Det er ikke rart at mange fortviler og gir opp. Spesielt ille er det at mange unge gjør det. Det er de som skal leve med konsekvensene.

Men rapporten gir også håp, selv om alle varsellamper lyser ildrødt. Det krever at verdens regjeringer tar dristige og uegennyttige valg. Og de landene som står best økonomisk rustet, må ta det største ansvaret for å gå foran.

Det vil paradoksalt nok også lønne seg for dem etter hvert som vi drar verden over i en bærekraftig økonomisk modell med nye energiløsninger.

Norge stiller sterkt

Norge stiller spesielt sterkt i denne situasjonen. Vi er en av verdens ledende energinasjoner – og det skal vi fortsette å være også etter petroalderen. Mye av det vi har lært i Nordsjøen, kan vi anvende i nye sammenhenger.

Vi er blant verdens fremste nasjoner når det gjelder forskning på fornybare energiløsninger. Vi har et sterkt og innovativt næringsliv som evner å snu seg fort når konjunkturene skifter.

Mye av det vi har lært i Nordsjøen, kan vi anvende i nye sammenhenger

Den helt ferske utviklingen av en ny norsk batteriindustri er et godt og svært lovende eksempel på hva Norge kan få til med gode forskere, et velfungerende virkemiddelapparat og fremsynte og dristige næringslivsledere.

Vår åpne økonomi gjør også at vi ferdes trygt og selvsikkert på den internasjonale scenen. Vi vet at norskutviklede løsninger kan slå gjennom i det internasjonale markedet og danne grunnlaget for en ny eksportindustri.

Vinn-vinn-scenario

Samtidig er vi et av de landene som har bidratt mest til FNs klimaprosess – ikke minst på den faglige siden. Norske klimaforskere står sentralt i arbeidet når IPPC skriver sine rapporter. Det gjør at vi – som daværende president Obama uttrykte det for noen år siden – «bokser over vår klasse» i det internasjonale klimasamarbeidet.

Dette vet vi: Verden vil endre seg dramatisk i løpet av dette århundret. Situasjonen kan bli betydelig verre. Men den kan også bli langt mindre ille enn vi nå har grunn til å frykte, hvis vi tar de riktige grepene nå.

Dette alternativet innebærer et grunnleggende grønt skifte i økonomien. De landene som går foran i denne innovasjonsløypen, vil komme styrket ut på den andre siden – samtidig som vi bidrar til å redde klimaet. Det er et vinn-vinn-scenario.

Og det andre alternativet?

Nei. Det andre alternativet kan vi simpelthen ikke akseptere.