Takk, Statoil! Tar dere ballen? | Ragnhild Freng Dale

  • Ragnhild Freng Dale, PhD-stipendiat ved Scott Polar Research Institute, University of Cambridge

Flere av Statoils planlagte prosjekter kan være risikable for klodens klima.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Bjørn Otto Sverdrup i Statoil svarer i Aftenposten 13. desember på mitt innlegg om Statoils debattserie og kampanje. Men svarte han egentlig på det jeg spurte om?

Sverdrup og jeg er skjønt enige om at dialog er bra, at fornybar må vokse så raskt som mulig, og at Statoil ligger langt foran mange andre i fossilindustrien. Skal dialogen være verdt spalteplassen, må vi likevel våge å gå i detalj der vi er uenige.

Spørsmålene mine, blant annet om temperaturgrenser og hvorvidt gass fortrenger fornybar energi, er ikke hentet fra en verden hvor alt er svart eller hvitt, men et komplisert virkelighetsbilde hvor det er langt fra sikkert at det er nok å være best i karbonklassen.

Dong Energy skal selge seg ut av olje- og gassvirksomhet. Total har utelukket videre utvinning i Arktis. De opererer i det samme globale markedet, men plasserer seg annerledes enn Statoil. Dette er både i samfunnets og Statoils interesse å debattere.

Forskerne Ekins og McGlade (sistnevnte arbeider nå for Det internasjonale energibyrået IEA) publiserte i 2015 en modell for hvilke fossile ressurser som må bli i bakken under et tograderscenario. Modellen kan kritiseres, men demonstrerer hvordan flere av Statoils planlagte prosjekter (f.eks. Arktis og såkalt ukonvensjonell olje) er risikable for klodens klima og selskapets bunnlinje om vi skal overholde klimamålene. Legger vi 1,5 grader til grunn er karbonbudsjettet betydelig mindre.

Derfor kaster jeg ballen til Sverdrup igjen: Vil Statoil, som det første oljeselskapet i verden, legge frem et scenario og en forretningsplan som er i tråd med Parisavtalens 1,5-gradersambisjon? Kan dere påvise at Statoils gassproduksjon direkte erstatter kull, f.eks. ved utfasing eller hindret bygging av kullkraftverk, og at den ikke utkonkurrerer fornybar? Eller mener dere at dette er irrelevant – og i så fall hvorfor?

Det er denne faglige dialogen jeg er interessert i, og jeg håper Sverdrup og Statoil også er det.