Debatt

Kronikk: Myten om den nøytrale fornuft | Espen Ottosen

 • Espen Ottosen, teolog og filosof, informasjonsleder, Norsk Luthersk Misjonssamband

Uenighet om abort blir ikke løst ved at Andreas Wahl finner frem fakta om svangerskap og fostre. Det skyldes at uenigheten ligger på et annet plan.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Denne høsten har jeg latt meg begeistre av Folkeopplysningen med Anders Wahl. Jeg mener det er viktig å bli opplyst – og få frem realitetene – om temaet er økologisk mat, cannabis eller kontakt med døde.

Programserien har vist at for mange ignorerer fakta og forskning når de argumenterer for sine standpunkter. Da er kritikk på sin plass.

Noen av dem som etterlyser fakta og fornuft, hevder at det motsatte er religiøs og trosbasert argumentasjon.

I en meget debattert artikkel skrev kommentator Aksel Sterri Braanen i Dagbladet 23. mars at «religion er en trussel mot å basere beslutninger på vitenskapen og den er en trussel mot en fornuftig samtale om moralske spørsmål». Han vil at vi skal ta «beslutninger basert på den beste kunnskapen vi har tilgjengelig. Uenigheter løses med kompromisser og argumentets kraft, ikke med makt.»

Kommer til ulike konklusjoner

Dette høres fint ut, men realiteten er at mange spørsmål ikke kan avgjøres av kalde og nøkterne fakta. Vi ser stadig at fornuftige folk tenker ulikt om kraften i forskjellige argumenter og iblant kommer til ulike konklusjoner selv om de kjenner oppdatert forskning.

Årsaken er at fornuften vår i stor grad er avhengig av premisser som faktisk ikke kan begrunnes empirisk eller logisk. Ingen av oss tenker ut ifra et slags nøytralt utgangspunkt. Det finnes ingen politisk eller livssynsmessig plattform som er rent fornuftsbasert. Dessverre.

Er fosteret et menneske?

Dette ser vi i debatten om mange etiske spørsmål. Det er ikke gitt at ja til sexkjøp, abort eller aktiv dødshjelp er mer nøytralt, mer faktabasert og mer rasjonelt enn det motsatte. Hva vi opplever som det beste og mest fornuftige standpunktet avhenger i stor grad av utgangspunktet vårt.

Som tenåring diskuterte jeg ofte abort. Jeg fremførte ikke en spesifikk kristelig argumentasjon. Mitt hovedpoeng var at abort er å ta liv av et lite menneske, og det er galt selv om mennesket er lite og lever i magen til en kvinne.

Motargumentet var at kvinner har rett til å bestemme over egen kropp. Men stemmer det at et foster er en del av kroppen til en kvinne? Vi står overfor et selvstendig individ med et hjerte som begynner å banke lenge før den norske abortgrensen. Og fosteret har faktisk sin egen blodtype.

Gradvis har jeg innsett at mange ikke tillegger slike empiriske fakta særlig betydning. Aborttilhengerne synes ikke det var avgjørende at fosteret – medisinsk vurdert – er noe annet enn en «celleklump». Deres hovedpoeng er at et foster er helt avhengig av kvinnen som bærer det noe som er begrunnelse god nok for at kvinner skal bestemme over fosterets liv.

Avgjørende avhengighet?

Uenighet om abort blir ikke løst ved at Andreas Wahl finner frem fakta om svangerskap og fostre. Det skyldes at uenigheten ligger på et annet plan.

En abortmotstander og en aborttilhenger har ofte ulike grunnleggende premisser og veier fakta ulikt. For meg er det fornuftig å se på fosteret som et individ med menneskeverd, og det endres ikke av at fosteret trenger moren for å leve. Flertallet i det politiske Norge mener derimot at fosterets avhengighet av den gravide kvinnen gjør såkalt selvbestemt abort fornuftig.

Aktiv dødshjelp

Mye av den samme uenigheten møter vi også i debatten om aktiv dødshjelp. For noen er hovedsaken mest mulig individuell selvbestemmelse. Da gir det nesten seg selv at aktiv dødshjelp bør tillates. For andre er hovedsaken menneskelivets ukrenkelighet, og samfunnets plikt til å beskytte livet. Derfor bør ikke staten ta liv.

Men er det ikke avgjørende at noen faktisk ber om å få dø? Tja. Siden ingen går inn for aktiv dødshjelp for hvem som helst når som helst, blir et ja til aktiv dødshjelp også et ja til at helsepersonell skal vurdere hvilke mennesker som «fortjener» å dø.

Selvsagt vil noe av debatten om aktiv dødshjelp også avhenge av fakta og forskning, inkludert empiriske undersøkelser av effekten av ulike lover. Vi bør vektlegge erfaringer fra Belgia og Nederland der aktiv dødshjelp er tillatt og finne ut i hvor stor grad smertelindring kan hindre uutholdelig lidelse.

Likevel tør jeg påstå at slik informasjon sjelden endrer holdningene våre. Mye uenighet skyldes ulike vurderinger av hva som veier tyngst: Er økt selvbestemmelse aller viktigst eller er det viktigere at samfunnet ikke tar liv?

Kan alt selges - også sex?

Debatten om salg av sex, og ikke minst sexkjøpsloven, har i stor grad handlet om konsekvensene av dagens lovverk. Det er greit nok. En lovendring fremstår som rimelig hvis entydig forskning viser at prostituerte får det verre av at sexkjøp er kriminalisert.

Men i tillegg til den juridiske debatten finner vi et prinsipielt spørsmål: Er det etisk forsvarlig å kjøpe og selge sex? Noen vil nok legalisere sexkjøp selv om slike transaksjoner er etisk problematiske. Andre mener at salg av seksuelle tjenester ikke trenger å være mer problematisk enn salg av frisørtjenester.

Finnes det avgjørende forskjeller på å selge sex enn å selge andre ting? Et slikt spørsmål kan neppe avklares fullt ut av fakta eller forskning. Derfor forblir vi uenige. Selv mener jeg rett og slett at noen ting ikke kunne selges – som politisk støtte, vennskap og svangerskap. Og sex.

I dag vet vi bedre

Forskning, empiri og fakta er viktig. Iblant endrer de vårt ståsted. Et viktig argument for slaveriet i USA for noen hundre år siden var at fargede mennesker hadde lavere intelligens og ikke var i stand til å leve som frie mennesker. I dag vet vi rett og slett bedre.

Men i en del spørsmål skyldes ikke uenigheten at noen avviser fakta og fornuft. Det vi opplever som rasjonelt og fornuftig avhenger av premisser som ikke kan gis en nøytral og vitenskapelig begrunnelse.

Selv er jeg åpen om mitt kristne utgangspunkt. Det betyr ikke at jeg mener det er tilstrekkelig å argumentere med «fordi Bibelen sier det». Jeg ønsker å ta hensyn til fakta og argumentere ryddig og rasjonelt. Men noe av det jeg finner ganske innlysende, vil andre avvise.

Fakta er at vi mennesker er ulike

Det er fritt frem for hvem som helst å kritisere mitt ståsted og mine grunnleggende verdier. Men enhver kritiker bør huske at han eller hun også har en del grunnleggende overbevisninger og verdier som neppe kan begrunnes fullt ut med forskning, fakta og fornuft.

Alle som for eksempel hevder at alle mennesker har samme menneskeverd fordi vi er like, har et ståsted som ikke kan begrunnes med fakta. For fakta er at vi mennesker er ulike.

 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger
  Facebook og Twitter

Espen Ottosens artikler gleder og provoserer. Her er flere:

Les også

 1. Å gi penger til Visjon Norge gir ikke Guds velsignelse. Jan Hanvold fremstår grisk og dypt uetisk | Espen Ottosen

 2. Mange menn tenker like grisete som Trump. Jeg er ikke langt unna selv. Eneste løsning er skjerpings | Espen Ottosen

 3. Vi er alle misjonærer | Espen Ottosen

Les mer om

 1. Spaltist Espen Ottosen
 2. Abort
 3. Andreas Wahl
 4. Aktiv dødshjelp
 5. Prostitusjon