Flåsete bilde av barnevernsarbeiderne | Mimmi Kvisvik

Det er ikke umodne 22-åringer som tar hånd om barna i norsk barnevern.

Anki Gerhardsen har bare litt rett.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I innlegget «Barnas hjelpeløse hjelpere» i Aftenposten 1. desember tegner Anki Gerhardsen et bilde hvor det er umodne og faglig svake 22-åringer som befolker norsk barnevern. Dette stemmer selvsagt ikke. Norsk barnevern er fullt av faglig dyktige, erfarne og motiverte barnevernsarbeidere. Selv om Gerhardsen har flere gode poenger, er vi redd for at hennes karikerte bilde av barnevernsarbeideren bidrar til å avlede en viktig debatt.

Kompetansekrav

Gerhardsen har rett i at det ikke stilles noen formelle krav til kompetanse for å kunne jobbe i kommunalt barnevern. Det bør det gjøres noe med. Vi i FO mener at ansatte i barnevernstjenester med saksbehandlings- og lederansvar skal ha utdanning som barnevernspedagog eller sosionom.

Dessuten må det innføres differensierte stillinger hvor det er krav til videreutdanning og master. I tillegg må det gjøres attraktivt for erfarne barnevernspedagoger og sosionomer å jobbe i tjenesten. Nyutdannede må følges tett av mer erfarne.

Autorisasjon og egnethet

Gerhardsen har også rett i at det ikke kreves autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer. Dette bør det også gjøres noe med. Vi i FO har krevd en autorisasjonsordning i en årrekke. Hvorfor dette ikke gjøres umiddelbart, er for oss uforståelig.
Gerhardsen har imidlertid bare delvis rett i at det ikke gjøres noen egnethetsvurdering av studentene på barnevernspedagog og sosionomstudiene. Begge utdanningene omfattes av forskriften om skikkethet i høyere utdanning. Utdanningsinstitusjonene pålegges gjennom denne å foreta løpende skikkethetsvurdering av studentene. Det kan imidlertid definitivt diskuteres om dagens vurdering er god og systematisk nok.

Arbeidsmengde

Gerhardsen har rett i at det finnes mange små barnevernskontorer, men hun tar ikke opp det som utgjør det største problemet i det kommunale barnevernet: For stor arbeidsmengde. I en spørreundersøkelse blant våre medlemmer fra 2015 svarte rundt 80 prosent at for stor arbeidsmengde hindrer dem i gjøre en så god jobb som de ønsker. FO kjenner til flere kommuner hvor ansatte i barnevernet har ansvar for over 30 barn, noen opp mot 50 barn. Vi vil derfor at det innføres en bemanningsnorm i kommunalt barnevern. For at den ansatte skal få nok tid til å jobbe kvalitativt godt og faglig forsvarlig, bør de ikke ha ansvar for flere enn 9- 15 barn hver.

Netthets og uthenging

Et annet stort arbeidsmiljøproblem som barnevernsarbeiderne rapporterer om, er uthenging, trakassering og trusler i sosiale medier. Vi er opptatt av at både arbeidsgiverne, politikerne og mediene må ta dette problemet på alvor. Derfor burde Anki Gerhardsen tenkt seg bedre om før hun tegnet et bilde av den barnevernsansatte som opplagt ikke stemmer med virkeligheten. Vi er redd for at hennes bilde av den umodne og faglig svake 22-åringen som bor hjemme hos mamma og pappa, først og fremst er egnet til å fóre nett-trollene, og ikke til å reise en konstruktiv og nødvendig debatt om norsk barnevern.