Kort sagt, torsdag 9. november

Bompenger, Oslo Fotballklubb og servicepunktene på T-banen. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Bompengepartiet Høyre

Høyre var den sterkeste pådriveren for økte bomtakster og kollektivpriser i forhandlingene om Oslopakke 3. Det er på tide at partiet erkjenner dette, i stedet for å late som at bompenger plager dem.
Sannheten er at Høyre konsekvent kjempet for det prosjektet som aller mest øker bompengekostnadene i området, utbyggingen av E18. De siste anslagene er at det skal koste 150–180 kr å kjøre tur-retur fra Asker til fylkesgrensen med Oslo.

Derfor lyder det hult når Høyres Anette Solli sier til Aftenposten at for «Høyres del har de ikke mer å gå på». For oss som var i forhandlingene, er denne ansvarsfraskrivelsen en kjent øvelse. I møtene snakket Høyre for E18, i mediene ville de bare snakke om at de kjempet mot høye bomtakster. Det endrer ikke realiteten. Er man forkjemper for dette prosjektet, er man også forkjemper for massiv økning i bompengene.

Høyre klarte ikke å få gjennomslag i forhandlingene for disse bomsatsene. De fikk derimot varm støtte av Frps samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Konsekvensen er en kraftig økning i bompengene for bilister i hovedstadsregionen.

Andreas Halse, miljøpolitisk talsperson (Ap), Oslo bystyre


Er det plass til Oslo Fotballklubb ved siden av Vålerenga?

Mandag 16. oktober inviterte Vålerenga og Fotballmuseets Venner til omvisning og orientering om det nye stadionanlegget. Flere hundre interesserte var møtt frem, og under kveldens paneldebatt ledet av Viggo Johansen (VIF og NRK) ble det stilt spørsmål om det var plass til ytterligere et lag fra Oslo i toppserien – og eventuelt hvilken klubb som kunne klare utfordringen.

Debatten ga ingen konkrete svar, men forslaget om at flere klubber slår sine pjalter sammen, syntes å falle i god jord hos mange. Ikke minst tanken om en sammenslutning mellom de gamle storklubber Frigg, Skeid og Lyn. Vel å merke en sammenslutning helt på toppen, slik at klubbenes navn og sportslige virke ikke forstyrres i det daglige. Disse klubbene har allerede flere lag i seniorklassens divisjonssystem, og den eventuelle nye konstellasjonen – Oslo Fotballklubb – gjelder kun det profesjonelle laget på toppen av klubbpyramidene. En spennende tanke for håpefulle fotballtalenter i Oslo og for publikum som er sulteforet på god Oslo-fotball.

Foreløpig mangler ideen en smule kapital. Og vi kan neppe regne med politiske tryllekunster på linje med det Vålerenga kan fremvise.
For det var interessant både å lese og høre i Vålerengas gjennomgang av prosjektet at «Oslo kommune+Vålerenga=helt sant», noe mange har antydet lenge, og at en investering på en krone til tomten fra kommunen ga en avkastning på hele 300 millioner kroner til stadioninvesteringen.

I en by av Oslos størrelse med så mye privat kapital, burde det vel være mulig å stable et tilstrekkelig antall investorer på bena til prosjektet Oslo Fotballklubb, slik at man igjen kan få skikkelige fotballderby i byen? Vi eldre husker jo fortsatt hvordan det var den gang Oslo hadde fire lag i toppserien. Og prosjektet trenger ikke noe nytt stadion, Ullevål burde holde lenge.
Hva mener fotballinteresserte i Oslo?

Per Pettersen og Johnny Johnsen, Friggs Eldre


Byrådet fremmer stadig klasseskiller

Det er fint at miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg anerkjenner at alle ikke kan klare seg uten bil, men jeg forstår ikke argumentet med at det derfor er sosialt rettferdig med en ny bompengeløsning. Dette blir en usosial ekstrakostnad. Berg forholder seg heller ikke til det totale antall tiltak som raskt er implementert av byrådet. Behovet for bil avgjøres ikke av om man har råd til egen garasje og ladestasjon. Berg fremhever kommunal støtte til ladestasjoner, men den dekker kun 20 prosent av kostnaden ved en stasjon. I tillegg må hver bruker betale 20.000 kr for selve ladeboksen. Hvordan tenker Berg at borettslag skal dekke kostnader til ladestasjoner og kanskje store utgifter til utskiftning av elektriske anlegg som ikke er dimensjonert for slike uttak? Har alle med bilbehov råd til å skifte ut fossilbil omgående? Og hva med bilbehovet for dem som bor der byrådet massivt fjerner gateparkering for sykkelveier som knapt brukes vinterstid? Hva skal de gjøre i den desperate situasjonen de settes i?

PS. Jeg vil foreslå at Berg, som sier hun står fremst i kampen for sosial samferdselspolitikk, omgående omregulerer byrådets gratis garasjeplasser i Oslo rådhus til bruk for funksjonshemmede.

Berit Tolleshaug, mamma og blokkbeboer


Nedleggelse av servicepunktene på T-banen

Ruter sitt vedtak om å nedlegge servicepunktene på Jernbanetorget, Nasjonalteateret og Majorstuen er begrunnet med at passasjerene ikke lenger trenger denne tjenesten. De 19 som betjener servicepunktene, er ansatte i Sporveien og må finne seg andre jobber i Sporveiskonsernet. Ruter sparer 13 millioner kroner. Oslo Sporveiers Arbeiderforening er sterkt kritisk til hvordan Ruter behandler de passasjerene som ikke har Ruter app og smarttelefoner. Oslo er kåret til en av de mest attraktive byene i verden som turistby. De som kommer til Oslo har nok ikke Ruter-appen klar. Hvor skal de gruppene henvende seg? Ikke en stasjon på T-banen vil etter dette vedtaket ha noe personell som kan svare på spørsmål fra passasjerer. Sikkerhetsmessig er dette også svært betenkelig. Ruter mener at denne effektiviseringen kan bidrar til flere leskur og infotavler. Javel, det får de mene. Men dette handler ikke om leskur eller infotavler – det er saklig informasjon fra en hyggelig ansatt i Sporveien. En app kan ikke erstatte det.

Rune Aasen, leder, Oslo Sporveiers Arbeiderforening og Kjell Leirflaten, klubbleder, T-banen