Debatt

Rituell slakting er best for dyrene

  • Jan Benjamin Rødner
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Rituell slakt. Min kritikk av Tore Stubberuds kronikk om rituell slakt er besvart av Øivind Steen, landbruks— og matminister Lars Peder Brekk og seksjonssjef Torunn Knævelsrud i Mattilsynet. De hevder å ha dyrets beste for øyet, men aksepterer jakt med langt større lidelser enn rituell slakt. Det forsvares med «holdninger, tradisjoner, verdier og normer blant landets innbyggere». Dermed avsløres sannheten: Argumentasjonen er kulturelt betinget og har lite med dyrevelferd å gjøre.

Det er et vanlig syn at norsk slakt er «human» mens rituell slakt påfører unødige lidelser. De tre beviser ikke sine påstander og pga. spalteplassen får vi en vanskelig omvendt bevisbyrde.

I høringsnotat til dyrevel- ferdsloven står det: «Smerte er som andre følelser subjektive og kan ikke måles direkte». Det som måles er elektrisk hjerneaktivitet. Men dette er kvasivitenskap som ikke viser om dyret lider. Derfor baserer de tre sine påstander på en kulturelt betinget tro.

Fordeler.

Tore Stubberud skrev at Den europeiske Veterinærforeningen forslår å dempe dyrenes lidelser ved kosherslakting. Bl.a. skal kniven være skarp og lengden minst to ganger dyrets nakke. Dette er utdrag fra jødiske regler som er fulgt i 2000 år.

Kosherslakt innebærer at man kutter halspulsåren og dyret mister bevisstheten på to sekunder. Forsøk med å la dyrets hode ligge fritt viser at det ikke føler smerte.

Faren for at bedøvelsen påfører smerte er større enn Knævelsrud påstår. Boltepistolen slår feil to prosent av gangene. Hun sier at feilen blir korrigert raskt, men det kan være minutter. Imens lider dyret. Likeledes lider fjærfe som blir bedøvet i elektriske vannbad.

Knævelsrud avviser faren for kugalskap pga. boltepistol. Men i rapporten Welfare Aspects of Animal Killing Methods, sies det: «Spredning av hjernepartikler og risiko for kugalskap er fortsatt til bekymring for befolkningens helse». Hennes øvrige påstander er tilsvarende tvilsomme.

Lars Peder Brekk er ikke bare statsråd for den norske monokulturen, men også for jøder og muslimer. Jeg savner viljen til å veie alle hensyn mot hverandre på en saklig og inkluderende måte. Det vil gi en fruktbar debatt og lette en god integrering av alle.

Les mer om

  1. Debatt