Det er en revolusjon på gang blant de unge, og den kan ikke stoppes | Dagfinn Nordbø

Mange barn og unge har gjennom historien blitt utsatt for hjernevask, ofte med utgangspunkt i religiøse praksiser, skriver artikkelforfatteren.

Unge mennesker som tenker selv, er den aller største trusselen mot religiøst og annet maktmisbruk.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Komiker Zahid Ali traff noen svært ømme punkter i sin kronikk i Aftenposten 14. august. I et lettforståelig språk formulerte han at barn har rett til å velge sitt liv, og sitt livssyn. Dette kan høres selvfølgelig ut, men det er det ikke. At barn har rettigheter i det hele tatt, er et svært nytt fenomen.

Den som leser Barndommens Historie av Philippe Ariés, vil få seg noen alvorlige sjokk og tankevekkere: Barn har gjennom historien stort sett vært rettsløse: mishandlet, utnyttet, voldtatt, misbrukt og hjernevasket.

Det triste er at det samme skjer i dag, over store deler av verden. Ikke som enkelttilfeller, men i et system, gjerne med utspring i religiøse praksiser og primitive klanskulturer.

Har så Norge vært et paradis for barn? Naturligvis ikke. Det er ikke lenge siden voldsbruk ble forbudt i barneoppdragelsen her til lands.

Det er heller ikke mange tiår siden religiøs opplæring var obligatorisk, og det på et helt annet nivå enn i dag. Salmepugging, bønn og trosbekjennelse var en del av norske barns skolehverdag til langt ut på 1960-tallet.

Når Zahid Ali forteller om stolte pakistanske drosjesjåfører som viser ham video av barn som har pugget koranvers, er dette samme sak.

Men, hva får egentlig et barn ut av å pugge religiøse vers? Og hva hvis dette foregår på et språk de ikke forstår et kvidder av? Hvorfor denne hjernevask? Det har naturligvis de voksne ingen begrunnelse for. De har nemlig aldri fått noen begrunnelse selv.

Religionen blir sin egen begrunnelse, og dermed det sterkeste og mest effektive psykiske (og dermed også fysiske) maktmiddel verden har sett.

Religion er alltid grader av hjernevask

Pakistan er et samfunn der religionen og klansamfunnet står meget sterkt. Å reise derfra til Norge med familien blir for mange som å reise med tidsmaskin. Vi må innrømme at en altfor stor andel ikke klarer denne reisen i det hele tatt.

Barn fra flere land sendes ut av «Norge for ikke å bli for norske», mister skolegang og språk, holdes hjemme for husarbeid, tvangsgiftes, utsettes for vold og blir avkrevd religiøs påkledning og strengt regulert oppførsel.

Konseptet «å tenke selv» eksisterer ikke i det hele tatt, bortsatt fra som trussel.

For ja, at unge mennesker tenker selv, er den aller største trusselen mot religiøst og annet maktmisbruk.

Når Zahid Ali lar sin sønn gå inn i moskeen, er det hans frie vilje. Når sønnen senere sier at han ikke vil være muslim, sier faren at det er også greit.

Naturligvis! Med min utdannelse som barnevernspedagog, vil jeg si at Zahid her oppfører seg som den perfekte barneoppdrager. Han er fleksibel, og lar barnet finne sine egne svar. Han veileder.

Men hva er motsatsen? Foreldre og trossamfunn som indoktrinerer barna i religiøse tekster, vet sannsynligvis null og niks om barnepsykologi.

Slike tekster kan være svært skremmende for barn, og når de i tillegg presenteres som «Guds ord», og at en straffende gud ser dem, hører dem og at de risikerer helvetes pinsler for den minste tåpelighet, er vi godt over grensen for psykisk barnemishandling.

Det er en revolusjon på gang

Å tro at et gudevesen kontrollerer deg og dine tanker og handlinger, er da også velkjent i psykiatrien. Det er svært skadelig.

Norsk litteratur er rik på eksempler på hva forsteinet religiøs praksis fører til av lidelser hos barn og unge, ikke minst i den sterke romanen Guds Tjener av Tor Edvin Dahl.

Anders Torp skrev i Aftenposten 18. august om hva han måtte gjennomgå som barn i en religiøs sekt. Det er til å gråte av og bli forbannet på. Og det er nettopp dette som nå er i ferd med å skje. De unge er i ferd med å bli stein, hakke forbannet.

De unge er i ferd med å bli stein, hakke forbannet

De finner seg ikke i dette lenger. Se på «de unge arabiske skamløse jentene», se på alle de menneskelige dokumentene som i disse dager legges frem av frustrerte, men meget velartikulerte ungdommer.

Det er en revolusjon på gang, og den kan ikke stoppes. De er fremtiden. De er nøyaktig det motsatte av Fahrad Qureshi i Islam Net, som jeg aldri noensinne har hørt uttrykke en selvstendig tanke. Alt han sier har basis i religionens bokstav, han er en papegøye som gjengir Koranen. Det er skremmende å se på, men dette vil naturligvis bli gjennomskuet.

Hva må gjøres?

Lovverk og forbud er ingen vei å gå. Denne jobben må de unge gjøre selv.

Norge er blant de beste land i verden når det kommer til ungdommers mulighet for intellektuell og seksuell frigjøring. Hvorfor? Fordi her finnes frihetens mulighet.

I religiøse klansamfunn finnes ikke den friheten. Når femårige jenter i Oslo går til barnehagen i hijab, skal ingen fortelle meg at det har med egne valg å gjøre.

Egne valg – de tas av unge mennesker. De eier seg selv. Når skal dette forstås? Hvor lang tid tar det?

For 15 år siden skrev Shabana Rehman noen vitser til Zahid Ali – om påsydde jomfruhinner. De ville ikke Zahid framføre – så hun gjorde det selv.

Denne uken uttaler Nancy Herz: Jeg syns det er helt forferdelig at jeg som person, skal være definert ut ifra jomfruhinnen min.

Det er langt frem. Men de unges tid må begynne. Nå.

Twitter: @DagfinnNordbo

Lese mer om de skamløse?


Du kan også møte de skamløse i podkast

— Vi er de skamløse arabiske jentene, og vår tid begynner nå, skrev Nancy Herz (20) og Sofia Srour (21) på Si ;D. Sammen med Amina Bile (17) diskuterer de skam og ære i denne podaksten. Bile ble så inspirert av Srour og Herz at hun selv valgte å stå frem som skamløs.

Hør den med ett klikk her: