Debatt

Utryddelsen av truede fuglearter fortsetter | Dag Øistein Endsjø

  • Dag Øistein Endsjø, professor, Universitetet i Bergen
Ryper er utryddelsestruet. Ifølge Miljødirektoratet får det holde at de ikke lenger skal skytes om vinteren. Rypejakten får heller bare stoppe av seg selv, når rypa er utryddet, skriver artikkelforfatteren.
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mens jakten på truede rovdyr har skapt overskrifter, leder Miljødirektoratet en mer stille utryddelsespolitikk på andre arter.

Jeger skjøt alle fuglene

I vinter ble Sula-rypa utryddet.

Helt ytterst i det trønderske havgapet finnes noen få ryper av underarten smølali. Men ikke lenger på Sula.

En enslig jeger skjøt like godt alle sammen en dag. Hver eneste en. Døde.

Rypefuglene som i generasjoner hadde hatt Sula som sitt hjem, finnes ikke lenger.

Utryddingen av Sula-rypa førte bare til en artikkel i lokalavisen Frøya (krever betaling).

Frøya kommune vil heller ikke frede de få smølalirypene som er igjen på andre øyer – bare forby jakt på kommunal eiendom. Ellers skal det fremdeles være fritt frem.

Leder an i utryddelsespolitikken

Ryper ble rødlistet i Norge i fjor. Hele fuglearten er utryddelsestruet.

Ifølge Miljødirektoratet er det likevel ikke grunn til å forby jakt. Det får holde at de ikke lenger skal skytes om vinteren, er deres siste forslag.

Rypejakten får heller bare stoppe av seg selv, når rypa er utryddet.

Miljødirektoratet er det statlige organet som skal stogge utryddingsglade jegere, stortingspolitikere og statssekretærer.

Men når Miljødirektoratet selv leder an i utryddelsespolitikken, mister dyrene sin siste beskyttelse.

Alt skal kunne jaktes på

Og det er ikke bare ryper det gjelder.

Ærfuglen som er i nedgang både i Norge og generelt, skal heller ikke fredes. Hver jeger skal fortsatt få drepe opptil fire fugler hvert døgn.

Dag Øistein Endsjø.

Skyt i vei.

Heller ikke storskarven eller svartanden skal fredes, selv om bestanden går ned.

Alt skal i utgangspunktet kunne jaktes på. Sangfugler som drepes i stor skala når de trekker sydover, skal nå heller ikke få fred i Norge.

At omfattende jakt kanskje kan bidra til å true også disse artene, får vi heller komme tilbake til.

Antall ville dyr halvert

Kombinasjonen av klimaendringer, arealtap, forurensing og omfattende jakt har halvert det totale antallet ville dyr siden 1970-tallet.

Miljødirektoratet burde kanskje sørge for at i alle fall truede dyr ikke lenger skal jaktes på i Norge.


Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.


Lese mer? Her er noen forslag:

Les mer om

  1. Miljødirektoratet
  2. Dyr
  3. Dyrevern