Nå trenger vi en Gandhi

Mahatma Gandhi og hans verdisett er viktig når indere feirer landet sitt med India Day Parapade. Bildet viser paraden i New Yorks gater i fjor sommer da den ble arrangert for 35. gang.

Terrorangrepet i Orlando må få konsekvenser for hvordan samfunn ledes. Ledere må handle med utgangspunkt i globale og grunnleggende verdier.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Ledere, særlig innen politikk og næringsliv, må bli tydeligere på å kommunisere og handle med utgangspunkt i globale og grunnleggende kjerneverdier. I dag får disse altfor lav prioritet. Derfor trenger verden en ny Gandhi – med en tydelig stemme forankret i verdier.

Loveleen Brenna tildeles i dag Fritt Ords Honnør

For Indias tidligere frigjøringsleder Mahatma Gandhi lå det en etisk bevissthet til grunn for alt han gjorde. Hans tydelige ledelsesfilosofi har inspirert utallige ledere som Barack Obama, Steve Jobs, Al Gore og Nelson Mandela. Gandhi hadde kjerneverdier i sentrum av alt han gjorde, og han evnet å binde mennesker sammen, engasjere og vise vei. Han ga individet en opplevelse av å kunne gjøre en forskjell. For Gandhi var ikke demokrati, likeverd og frihet noe som kunne tas opp til forhandling – det involverte og inkluderte alle. Det samme gjør angrepet i Orlando, fordi det er en trussel mot det mangfoldige samfunnet vi alle er en del av.

For Indias tidligere frigjøringsleder Mahatma Gandhi lå det en etisk bevissthet til grunn for alt han gjorde, skriver Loveleen Brenna. Bildet viser da han ankom Delhi i 1936.

Oss og dem

Jeg husker en samtale med min mors onkel i India i fjor høst. Han forteller om endring i relasjoner. Om venner som før aldri problematiserte religion, eller sin bakgrunn, men som har begynt å definere seg ut av fellesskapet eller kategorien «oss» indere. Nettopp fordi hatet og angrepene mot muslimene har økt. Også her ser vi at hets og diskriminering ikke kan være nøkkelen til fred.

Dette forsterkes når flere og flere ledere bruker en retorikk der frykt og utrygghet står i sentrum.

Da vinner terroristene. De vinner også når demokratiet vil forebygge angrep fra en fiende ved å innføre lover som svekker enkelte gruppers rettigheter. Når samfunnet sørger for at minoriteter blir møtt med mistenksomhet, undertrykkelse og hat og når samfunnet danner strukturer som skiller «oss» fra «dem», promoteres utenforskap. Denne politikken gir grobunn for hat og desperasjon, og da kan det dessverre hende at enkelte tyr til ekstreme handlinger.

Når verden blir delt opp i «oss-og-dem,» er det stor fare for at vi ser på andre uten egentlig å se dem.

Når du, gjennom denne kategoriseringen, ikke hører hjemme i noe fellesskap, har du heller ingen ting å miste. Og når du ikke har noe å miste, kan du bli farlig.

Hold fast på verdiene

Når vi blir utsatt for trusler og vold, blir det viktigere enn noen gang å holde fast ved våre verdier. En sen kveld i 1998 banket to menn på døren min. Jeg åpnet og de sto tause i noen minutter før den ene sa: «Vi vet hvor du bor, vær forsiktig.» For mine barns skyld, ble mitt svar til de to mennene en enda sterkere og synlig stemme i arbeid mot tvangsekteskap og vold mot kvinner og barn. Jeg lot ikke frykten fjerne meg fra mine verdier og mitt menneskesyn.

Jeg husker særlig en e-post jeg mottok: «Parasitter som deg bør bli utslettet fra jorden. Du må skjønne at verken innvandrere eller kvinner i Norge er utsatt for undertrykkelse. Kvinner blir utsatt for vold fordi de ber om det. Kom deg ut av landet og ta med deg alle asylsøkere også». Trusler om vold, voldtekt og drap ble vanlig, de kom både fra personer som tilhørte innvandrermiljøer og storsamfunnet. Igjen ble mitt svar et enda sterkere engasjement. Det betyr ikke at jeg ikke var redd.

Jeg var ofte redd, men jeg hadde og har en klokkertro på at demokrati, likeverd, frihet, selvstendighet og ytringsfrihet er verdier jeg ikke kan forhandle om.

Hver gang jeg var i tvil eller stod på gyngende grunn, så jeg på filmen Gandhi. Det ga meg mot til å fortsette.

Styrke likeverdet

Gandhi praktiserte verdiene han snakket om – og nå trenger vi ledere som ligner Gandhi. Ledere som viser vei, bygger fellesskap og leverer sitt budskap. Som ikke bare snakker om viktigheten av likeverd, frihet, demokrati og rettssikkerhet. Nå trenger vi politiske ledere og næringslivsledere som har en tydelig kongstanke og som mobiliserer massene for å styrke likeverd – ledere som får hver innbygger til å føle: «Ja, jeg kan gjøre en forskjell». Det er både behov for, og plass til, en Gandhi nå.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter