Det er brutalt å kreve raushet av folk som mister jobben etter et stortingsvedtak. Også for Oslofolk. | Julie Lødrup

Ansatte i Fredskorpset var fullstendig uforberedte på at Regjeringen ønsker å flytte deres arbeidsplasser fra Oslo til Førde, Trondheim eller Stavanger. I forrige uke ble de orientert av sine tillitsvalgte i fagforeningene Samfunnsviterne og Delta. Er det ikke bedre å skape nye arbeidsplasser i stedet for å bruke en milliard på flytte rundt på dem? spør Julie Lødrup.

Det leves vanlige liv på Bøler, Lillestrøm og på Holmlia. I flere bydeler i Oslo er arbeidsledigheten like høy som i kriserammede Rogaland.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet er blitt enige om å flytte ut mange hundre statlige arbeidsplasser fra Oslo. 630 arbeidsplasser er vedtatt så langt, 1200 nye vurderes.

Nesten to tusen mennesker lever i usikkerhet for hvor lenge de har en jobb å gå til.

Disse menneskene bor i Oslo, Akershus og i andre fylker i nærheten av Oslo. Det gir dem ikke noe mindre behov for trygghet, inntekt og en jobb å gå til.

Kostbart og lite effektivt

Storstilt flytting av arbeidsplasser ut av Oslo er blitt forsøkt før. I 2003 flyttet Bondevik II-regjeringen 900 arbeidsplasser ut av Oslo.

Det ble foretatt grundige evalueringer som konkluderte med at det var kostbart, lite effektivt, førte til at fagmiljøer ble ødelagt og at tjenestene fungerte dårlig i lang tid.

SINTEF og Asplan Viak som evaluerte utflyttingen av Post- og teletilsynet til Lillesand konkluderte blant annet med:

«Vi finner at flere faktorer indikerer at produktiviteten i Post- og teletilsynet nå er noe lavere enn den var før flytting.

Faktorer som at personell har mye mindre relevant erfaring før ansettelse, gjennomsnittlig ansiennitet er lavere og at jobben involverer mye reising for mange, bidrar til lavere produktivitet.

Det innebærer at en del oppgaver krever mer innsats enn de ellers ville gjort og/eller at resultatet blir dårligere. Det er et stort problem at det er de vanskelige/kompliserte sakene som blir skadelidende.»

Skaper risiko for viktige tjenester

Tilsvarende rapporter kom fra de andre tilsynene som ble flyttet. Det er ikke bare-bare å bygge opp et fagmiljø fra grunnen, og å lære opp nyansatte når det knapt er noen erfarne ansatte igjen til å drive opplæringen.

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet skaper en helt unødvendig risiko for at viktige tjenester vil fungere dårlig over flere år.

Flyttingen var også svært dyr – det kostet fellesskapet rundt en million kroner pr. arbeidsplass, 900 millioner kroner tilsammen.

Hele landet trenger nye arbeidsplasser. Da må det skapes nye arbeidsplasser, det hjelper ikke å flytte rundt på de man har.

Les også

«Den verkelege verda» finnes også innenfor Ring 3 | Andreas Slettholm

Høyre og Fremskrittspartiet har drevet storstilt sentralisering de siste årene, og vil blant annet legge ned NAV-kontorer og skattekontorer over hele landet.

At folk mister jobben både på små og store steder gjør ikke situasjonen bedre for noen.

I stedet for å bruke opp mot en milliard kroner på å flytte på noen arbeidsplasser, kunne disse pengene bli brukt på å skape nye jobber.

Raushet fra hvem?

Venstre-politiker Sveinung Rotevatn oppfordret Oslo til å være raus når hundrevis av arbeidsplasser blir nedlagt i byen. Men Oslo er ikke en enhet som kan være raus eller uraus. Like lite som Trondheim, Stavanger eller Eid er det.

Det er brutalt å kreve raushet av folk som mister jobben etter et stortingsvedtak. Det er like tungt uansett hva du jobber med, og uansett hvor i landet du bor.

Også for dem som bor på Bøler, i Lillestrøm eller på Holmlia.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter