Debatt

Ap står fast på beslutning om E18-vestkorridoren

 • Eirik Sivertsen

Aftenposten hevder i sitt oppslag i går at Arbeiderpartiet nekter å ta stilling til om de er for eller mot en utbygging av E18. Det er ikke riktig.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

La det ikke være tvil, Arbeiderpartiet er en del av avtalen om bygging av ny E18, som gjelder i dag. Arbeiderpartiet støtter behovet for nye trafikkløsninger vest for Oslo. Vi mener Oslopakke 3 er grunnleggende positiv for transportutviklingen i hovedstadsregionen og som samtidig sikrer en bedre finansiering av kollektivtrafikken. Ren luft er viktig. E18 må utbedres, men ikke på en slik måte at utslippene øker og fører til økt biltrafikk i Oslo sentrum. Dette er i tråd med klimaforliket.

E18 er en del av Oslopakke 3, og det er en del av avtalen at den skal reforhandles lokalt mellom Oslo og Akershus allerede neste år. Da må vi klare å forene miljøhensyn med det å løse de utfordringene som er på E18 i dag. Stortinget tar stilling til forhandlingsresultatet når det foreligger. Vi kan, i likhet med de andre partiene, ikke forskuttere hva som blir resultatet. For Arbeiderpartiet er det viktig at vi følger opp klimaforliket. Det er flere ganger slått fast av Stortinget at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det stiller vi oss bak. Samtidig er det klart at det er behov for nye trafikkløsninger vest for Oslo. Det betyr både utbedringer og innføring av kollektiv— og miljøfelt.

Lokal enighet om et forhandlingsresultat er viktig for å sikre best mulig transportløsninger for hovedstadsregionen, og for å få gjennomslag i den nasjonale transportplanen. Arbeiderpartiet vil derfor bidra til at en oppnår en slik enighet.

 1. Les også

  11 ting å vite om E18

 2. Les også

  E18 Asker-Oslo – gigantveien som vil bli kraftig slanket

 3. Les også

  Stian Berger Røsland (H): «Jeg er ikke for tiltak som bidrar til mer biltrafikk inn mot Oslo»

Les mer om

 1. Debatt
 2. Kommunevalg 2015

Relevante artikler

 1. DEBATT

  «Drep jødene!» | Monica Csango

 2. DEBATT

  Dette er hva lesbiske i Oslo møter i 2016 | Marte Haarberg

 3. DEBATT

  Priskrig på smågodt provoserer meg. Hjertet mitt blør for de med bulimi og overspising

 4. DEBATT

  Kort sagt onsdag 3. mai

 5. DEBATT

  Kjetil Rolness svarer forskeren som holder seg unna innvandringsdebatten på grunn av «noen få personer med spiss penn og hissig gemytt»

 6. DEBATT

  Kort sagt, lørdag 18. august