Debatt

Justisdepartementet gjør det enklere å utnytte au pairer | Anne Nogva

  • Anne Nogva
    Anne Nogva
    Leder, Caritas au pair-senter

Vi frykter at det høye gebyret vil bidra til at tallet på grovere utnyttelsessaker stiger, skriver Anne Nogva. Foto: LightField Studios/Shutterstock/NTB scanpix

Fra 1. januar skal det koste nesten to månedslønner for en au pair å bytte vertsfamilie.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fra 1. januar 2020 skal det koste 8400 kroner for en au pair å bytte vertsfamilie, melder Justisdepartementet via UDI sine nettsider. Justisdepartementet setter nå opp gebyret for au pair-tillatelse fra dagens 5300 kr, en økning på nær 60 prosent.

Caritas au pair-senter mener at økningen vil føre til at au pairer som mistrives eller utnyttes, blir værende hos vertsfamilien. Departementet legger med andre ord til rette for at det blir enklere å utnytte personer som allerede er i en mulig sårbar situasjon.

Anne Nogva er leder for Caritas au pair-senter.

En barriere

En au pair får i dag 5900 kroner i brutto lønn/lommepenger i måneden. Men etter skatt er utbetalingen normalt under 5000 kroner. Gebyret utgjør dermed nesten to månedslønner, og er en reell barriere for au pairer som ønsker å forlate en bosituasjon de ikke trives i, eller der de i verste fall utnyttes som billig arbeidskraft.

Justisdepartementet informerte nylig om en endring i regelverket som trer i kraft 1. januar 2020. Den gjør at au pairer kan flytte inn hos ny vertsfamilie når søknaden er levert på nett – de slipper å vente til de har hatt møte hos politiet. Dette gjøres nettopp for å forebygge at au pairer i denne ventetiden havner i en sårbar bosituasjon. Gebyrøkningen vil ha motsatt virkning og er et drastisk tilbakeskritt.

Svekker rettssikkerheten

Justisdepartementet vil med det økte gebyret også svekke mulighetene for kulturutveksling, som av UDI er definert som selve formålet med ordningen. Dersom man må bruke to månedslønner på å bytte familie, har man ikke penger å bruke på transport, sosiale treff eller kulturelle aktiviteter i lokalsamfunnet. Vi mener at redusert mulighet til å dra ut, være sosial og ha et sosialt nettverk i tillegg svekker rettssikkerheten for au pairer. Det er svært alvorlig.

Caritas au pair-senter har hittil i år fått inn over 1200 henvendelser fra au pairer i Norge. Av disse henvendelsene handler nærmere 200 om oppsigelse av kontrakt og bytte av vertsfamilie. Rundt 60 saker har vi registrert som mistrivselssaker, og 11 av disse er av alvorlig grad med grove brudd på regelverket. Vi ser at au pairer som ikke trives hos en familie, søker om ny tillatelse og bytter vertsfamilie. Nå er vi redde for at mange vil vente med å bytte vertsfamilie, at de velger å «holde ut» dårlig behandling og utnyttelse.

Vi frykter at det høye gebyret vil bidra til at tallet på grovere utnyttelsessaker stiger. Vi mener at gebyret allerede i dag er for høyt, og anbefaler istedenfor at gebyret settes ned for au pairer som søker ny tillatelse med ny familie.


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Au pair
  2. Justisdepartementet
  3. Debatt